Etiket arşivi: terkip ve inşa

TERKİP VE İNŞÂ 15. SAYI HAKKINDA

13152636_10154184464184939_1520638132_nUmumi Neşriyatından Metin Acıpayam’ın mesul olduğu Terkip ve İnşâ dergisinin yeni sayısı için hazırlıklar başlamıştır. Yeni sayımızın kapak dosya konusu; SOHBET ve TEDRİSAT’tır. Mevzu haritamız şöyle;

ON BEŞİNCİ SAYI-HAZİRAN 2016

SOHBET VE TEDRİSAT

*Risalet tedrisatı, sohbet

*En yaygın sünnet sohbet

*Mescid-i Nebevi, ilk sohbet meclisi

*İlk sohbet meclisinin talebeleri, sahabe-i kiram

*Sohbet, Mutlak Müderrisin Mutlak İlim tedrisatı

*

*Sohbetin manası ve mahiyeti

*Sohbet adabı

*Sohbet meclisinin teşkili

*Sohbet meclisinin adabı

*Tedrisat ile hayatın harmanı, sohbet

*Sohbetin neticesi talebe değil, Hz. İnsandır

*

*Sohbet, kalpten akla sirayet

*Sohbet, kalpten kalbe nüfuz

*Sohbet, ruhun beslenmesi, nefsin tezkiyesi

*Sohbet yoluyla kalb-i selimin inşası

*Sohbet yoluyla zevk-i selimin inşası

*Sohbet yoluyla akl-ı selimin inşası

Reklam

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 14. SAYI METİN ACIPAYAM YAZISI

Untitled-1ÜÇ MÜHİM MESELE ETRAFINDA BÜYÜK DOĞU FİKRİYATI 


Büyük Doğu Fikriyatını müellifi, “Yekpare bir inanış, görüş ve ölçülendiriş manzumesi” sözleriyle ortaya koyar. “İnanış-Görüş-Ölçülendiriş” üçlü terkibinden doğan, muvazene ve muhakeme şuuru Büyük Doğu mefkûresini 20. Asrın istisnasız olarak “tek” ve “büyük” külliyatı haline getirmiştir.

Üç mühim mesele etrafında Büyük Doğu fikriyatı başlıklı yazımızda, Büyük Doğu’nun ümmetin her ferdinin kafasında şuurlaştırmaya çalıştığı 3 mühim mevzunun tahlilini yapacağız. Bunlar;

  • Batının (Felsefenin) krize girdiği meselesi
  • Ümmetin diriliş ve silkiniş hamlesini başlatma meselesi
  • Külli İdrak meselesi

  Okumaya devam et

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 14. SAYI HAKKINDA

12674785_10154049065119939_2072897542_oMetin Acıpayam‘ın umumi neşriyatından mes’ul olduğu Terkip ve İnşâ mecmuasının 14. sayısı BÜYÜK DOĞU hususi sayısıdır…

14. sayı mevzu haritası şöyle;

BÜYÜK DOĞU ÖZEL SAYISI

*İslam tefekkür mecrasının yeniden açılışı

-Derin mağlubiyet, büyük çöküş, kaotik kriz

-İslam tefekkür mecrasının yeniden açılışı

-Büyük Doğu’nun tefekkür hamlesi

*Yirminci asırdaki tartışmalar ve Büyük Doğu

-İslami tefekkürde yenilik arayışları

-Kitap Sünnet Mezhep telakkilerindeki savruluşlar

-Kaosun ortasındaki kutup yıldızı, Büyük Doğu

*Silsilelerin kopması ve Büyük Doğu

-Medresenin çöküşü ve ilmi silsilenin kopuşu

-Tefekkür mecrasının kuruması ve fikri silsilenin kopuşu

-Büyük Doğu’nun silsileyi inşa hamlesi, keşf-i kadim

*İslam’a muhatap anlayış

-Külli anlayışın ihyası

-Akl-ı selimin inşası

-Doğu anlayışın dünya görüşü

*İslam’a muhatap anlayış ve reform teşebbüsleri

-İslam’a muhatap anlayış reform teşebbüslerinin kalkanıdır

-Anlayışın yenilenmesi dinin tahrifine engeldir

-Bilgi kaosu karşısında İslam’a muhatap anlayış

*Oryantalist taarruz ve İslam’a muhatap anlayış

-Oryantalist taarruza karşı müdafaa hattı

-Batının bilimselliği ve İslam’ın ilim telakkisi

-İslam’ı batı felsefesinden kurtaran hamle Büyük Doğu

*Yeni tecdit usulü, İslam’a muhatap anlayış

-İslam yenilenmez, anlayış yenilenir

-İslam yenilenmez, akıl yenilenir

-Fikri tecdit usulü, İslam’a muhatap anlayış

***

TERKİP VE İNŞÂ 13. SAYI HAKKINDA

12776723_10153965629864939_198992467_o

Genel Yayın Yönetmenliği vazifesini METİN ACIPAYAM‘ın yaptığı TERKİP ve İNŞÂ 13. sayısı; NECİP FAZIL özel sayısıdır… 13. sayı mevzu haritası şöyle;

ON ÜÇÜNCÜ SAYI-NİSAN 2016

NECİP FAZIL ÖZEL SAYISI

*Necip Fazıl’ın dehası

*Deha ile delilik arasındaki salıncakta sallanmak

*Necip Fazıl’ın akıl terkibi

*Necip Fazıl’ın idrak istidadı

*Necip Fazıl’ın tecrit istidadı

*Necip Fazıl’ın terkip istidadı

*Dehanın tasavvufla imtihanı

*

*Kaos çağında Necip Fazıl

*Yirminci asır tuzağında Necip Fazıl

*Oryantalist taarruz karşısında Necip Fazıl

*Necip Fazıl’ın delalet ettiği mevzular

*Felsefe, tefekkür ve Necip Fazıl

*Felsefeyi hesaba çeken adam

*Batıya meydan okuyan adam

*

*İslam tefekkür mecrası ve Necip Fazıl

*Epistemolojik işgali bitiren adam Necip Fazıl

*Oryantalist taarruzu durduran adam Necip Fazıl

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 12. SAYI YOLDA!…

12696723_10153934887044939_1210193922_o (1)Genel Yayın Yönetmenliği vazifesini Metin Acıpayam‘ın yaptığı Terkip ve İnşâ dergisinin 12. sayısı bir haftaya kadar basım ve dağıtım işlemi yapılmak suretiyle abonelerimize kargolanacaktır…

12. Sayı Mevzu Haritası şöyle;

ONİKİNCİ SAYI

*Sanat
-Sanat nedir?
-İslam sanat telakkisi nedir?
-İslam medeniyet tasavvurunda sanatın mevzii neresidir?
-Sanatçı, Müslüman şahsiyet terkiplerinden birisi midir?
*
-Sanatın kaynağı nedir?
-Sanatın maksadı nedir?
-Sanatın sınırları nedir?
*
-Sanat ve medeniyet tasavvuru
-Sanat ve ilimlerin tasnifi
-Sanat ve medeniyet
-Sanat ve medeniyet inşası
*
-Sanat ve kalb-i selim
-Sanat ve zevk-i selim
-Sanat ve akl-ı selim
*
-Sanat ve zeka
-Sanat ve istidat
-Sanat ve akıl

*Kitap mevzuu: Sanat

 

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 11. SAYI ÇIKTI!..

12449666_10153839437459939_1455633600_oGenel Yayın Yönetmenliği vazifesini METİN ACIPAYAM‘ın yürüttüğü Terkip ve İnşâ dergisi 11. sayı çıktı. 11. Sayının kapak dosya konusu; ŞEHİR VE MEDENİYET başlıklıdır. Bu sayının fihristi şöyle;

FİHRİST

Takdim

Adnan Köksöken

Şehir ve medeniyet

Haki Demir

Modernite açlığı ve şehir idraksizliği

Yahya DÜZENLİ

Fikirsiz şehir ve şehirsiz fikir

İbrahim SANCAK

Medine, medeniyet ve şehir

Ahmet Doğan İLBEY

Medeniyet mefkuresi ve şehir fikri

Nurettin SARAYLI

İslam Şehir-Medeniyet Düzeni – Bedevilerin “İslam’ı” ve Köylü-Kasabalı Kafa
Atilla Fikri Ergun

Nerede bizim şehrimiz

Necip FAZIL Kısakürek (İktibas 1944 Büyük Doğu Dergisi)

Medeni mahalle

Şevki Karabekiroğlu

Şehir insan hayat
Ebubekir Sıddık KARATAŞ

Sanatkarane inşa edilen şehir
Selahattin ADANALI

Şehir anlayışı
Metin ACIPAYAM

İslam şehir anlayışı
Osman GAZNELİ

Ölüm ve hayat aynasında şehir tasavvuru
A. Bülent CİVAN

Şehir cemiyetin teşkilatlanmış halidir
Faruk ADİL

Şehir cemiyetin müesses nizamıdır
Abdullah TATLI

Yahya Düzenli ile mülakat
Metin ACIPAYAM

Modern Bedeviler, Gökdelen Ormanları ve TOKİ Kümesleri / (ÖMER YILMAZ)

İslam cemiyetinin mekan haritası
Alihan HAYDAR

Yıllık muhasebe ve tenkit talebi
Ahmet SELÇUKİ

 Dergiye abone olmak isteyenler;
0507-465-58-88 numaralı telefona ulaşabilirler…

BİLGİ TELAKKİMİZİN MARAZLARI

BİLGİ TELAKKİMİZİN MARAZLARI

Bilgi telakkimiz; ilim, irfan ve tefekkür mecralarının kuşattığı ve beslediği alanda terkip ve inşa edilir. Üç mecranın birisi veya birisinin bir mevzusu eksik olsa bilgi telakkimizin terkip mimarisi eksik kalır. Batılıların felsefe ve bilim mecralarından ürettiği bilgi telakkisi, akıl ve madde ile sınırlıdır ki mesela zaman-mekan, hayat-ölüm, ruh-can gibi temel meseleleri izah etmek bir tarafa mevzu haritasına bile alamaz.

Okumaya devam et

BATI İLE HESAPLAŞMA

BATI İLE HESAPLAŞMA

 Arayış İçinde Bulamayış ıstırabı çeken BATI

Batı uygarlığının çöküş vetiresi içinde bulunduğunu, teknik başarı dışında bütün değer sistemlerinin tel tel döküldüğünü, güve yemiş bir kumaş gibi delik deşik olduğunu (traviyal), birazcık düşünebilen, orta kalitedeki her insan tarafından kabul edilen bir olgu olarak alıyoruz.
Yeni doğan (doğacak) dünyanın değer sistemlerine Batı değerler sistemi karşılık verememektedir.  “Değerli dostum, bütün nazariyeler soluk olduğu halde, hayatın altın fidanı yeşildir.”[1]

Okumaya devam et