Etiket arşivi: SANAT

S. AHMET ARVASİ İLE SANAT ÜZERİNE MÜLAKAT

10336627_149055495477296_8324125368977290019_nAhmet Arvasi ile bir Cuma akşamı Maraş kalesinde karşılaştım. Ben, hayatın yoğunluğundan bıkkın ve bitkin bir halde idim. İnsanların dünyasından kitapların dünyasına kaçmaya cehd eden, zahiri âlem ile bir türlü ünsiyet kesbedemeyen ruhum, konuşup dertleşeceği ruh arkadaşını arıyor idi. Bu dost ise; 20. Asrın İLİM-SANAT-FİKİR adamı olan S. Ahmet Arvasi’den başkası değildi. Bir yanda Şehr-i Maraş, öbür tarafta tam da karşımda beliren S.Ahmet Arvasi… Uzunca boylu, keskin bakışlı, ve gayet vakar sahibi idi. Surat ifadelerinde hafifçe bir tebessüm beliren bu adam, yanıma gelerek, tok ve gür bir ses tonajıyla Selamunaleyküm deyiverdi… Selamına selam ile iştirak ettim. Ve başladık mülaki olmaya…

Okumaya devam et

Reklam

TERKİP VE İNŞÂ 12. SAYI ÇIKTI

12654210_678895282251991_5217027657688891983_n

Genel Yayın Yönetmenliğini METİN ACIPAYAM’IN yaptığı Terkip ve İnşâ dergisinin 12. sayısı çıktı. 12. Sayının kapak dosya konusu; İSLAM VE SANAT başlıklıdır. Fihrist şöyle;

Takdim Yazısı; Adnan Köksöken

Sanat Nedir? İbrahim Sancak

İslam Sanat Telakkisi: Haki Demir

Sanatçı Şahsiyet Terkibi: Nurettin Saraylı

Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı: Ahmet Doğan İlbey

İslam Sanatının Felsefi Arkaplanı: Atilla Fikri Ergun

Varlık-Yokluk Ritminde İslam Sanatı: Bülent Civan

Sanatın Maksadı Nedir? Ramazan Kartal

Sanat ve Hürriyet: Ebubekir Sıddık Karataş

Sanat ve Kalb-i Selim: Abdullah Tatlı

Sanat ve Zevk-i Selim: Ahmet Kamil Tuncer

Sanat ve Akl-ı Selim: Alihan Haydar

Sanat ve Zeka: Mustafa Karaşahin

S. Ahmet Arvasi ile Mülakat: Metin Acıpayam

İslam İrfanında Sanat: Metin Acıpayam

İslam ve Sanat: Şevki Karabekiroğlu

Kültürel İşgalin Başka Bir Adı; ÇOCUK EDEBİYATI: Hulusi Demir

Bu sayımızın yazı-yazar kadrosu böyle. Yazılarımızın haricinde faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızla alakalı kısa tanıtım yazılarını bulabileceksiniz…

İSLAM İRFANINDA SANAT TELAKKİSİ

İslam İrfanında Sanat

İslam irfanında sanat, meçhulde mahfuz halde bulunan mananın keşfedilerek, “güzel” bir surette inşa edilmesidir. Buradan anlıyoruz ki, İslamın sanatı mana ile münasebet halinde olup, ne mananın sanattan, ne de sanatın manadan müstakil olarak ele alınması düşünülemez. Müslümanın sanat faaliyeti, meçhulü kurcalamak, ihtimalleri taramak, yeni bir terkip kıvamı bulmaktır. Sanat faaliyetinin “bilinen” alan ile tek alakası, yeni bir terkip kıvamı keşfetme halidir. Yeni bir terkip kıvamı yakalamak, yeni keşiflere yol açacaktır.

Sanat, bir taraftan harikulade terkip kıvamına sahip olmakla, nizami boyutun varlığına hatta zirvesine işaret eder. Diğer taraftan hiçbir “makul nizam” sanat eseri değildir. Hem nizami boyutun olması hem de akli nizam olmaması, eseri, sanat eseri yapıyor. Sanatın problemi de tam bu noktada ortaya çıkıyor. Sanatın yüksek tesir kudreti, akıl ötesi bir nizam belirtmesidir. İnsanda nizamın mümessili, akıldır. Aklın ötesindeki bir faaliyetin nizami olması, akıl dışılığı ifade etmez, aklın üstünde olduğunu gösterir. Bu nokta çözüldüğünde sanat anlaşılmış, bu noktaya yaklaşıldıkça sanata yaklaşılmış olur.

İslam İrfanında Sanatkar

İslam irfanında sanatkar müstakil şahsiyet değildir. Sanatkar şahsiyet terkip unsurlarından olan, “veli sanatkar”, “alim sanatkar”, ve “hakim sanatkar” terkiplerinden anlıyoruz ki, sanatkar müstakil olarak ele alınmaz. İslam irfanının müstakil sanatkar yetiştirmemiş olması, zafiyetinden ve eksikliğinden değil, kendi sanatını (kimi zaman ilmini) inşa etme ve “büyük sanatkarı” yetiştirme çabasındandır. İslam irfanının büyük sanatkar şahsiyeti cüzi idrak yerine külli idraki benimsemiştir.

Okumaya devam et

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 12. SAYI YOLDA!…

12696723_10153934887044939_1210193922_o (1)Genel Yayın Yönetmenliği vazifesini Metin Acıpayam‘ın yaptığı Terkip ve İnşâ dergisinin 12. sayısı bir haftaya kadar basım ve dağıtım işlemi yapılmak suretiyle abonelerimize kargolanacaktır…

12. Sayı Mevzu Haritası şöyle;

ONİKİNCİ SAYI

*Sanat
-Sanat nedir?
-İslam sanat telakkisi nedir?
-İslam medeniyet tasavvurunda sanatın mevzii neresidir?
-Sanatçı, Müslüman şahsiyet terkiplerinden birisi midir?
*
-Sanatın kaynağı nedir?
-Sanatın maksadı nedir?
-Sanatın sınırları nedir?
*
-Sanat ve medeniyet tasavvuru
-Sanat ve ilimlerin tasnifi
-Sanat ve medeniyet
-Sanat ve medeniyet inşası
*
-Sanat ve kalb-i selim
-Sanat ve zevk-i selim
-Sanat ve akl-ı selim
*
-Sanat ve zeka
-Sanat ve istidat
-Sanat ve akıl

*Kitap mevzuu: Sanat