Etiket arşivi: nihâd sami

RUZNÂME 21 AĞUSTOS 2016

ruznameNihâd Sâmi Banarlı Hakkında Son Söz

Nihâd Sâmi Banarlı, 20. Asrın buhranlı zamanında kalemiyle cehaletin karanlık çehresine savaş açmış irfan abidesidir. O ilim, irfan ve sanat adamıdır. İlmî, irfâni ve sanâtî mülahazalarıyla nesillerin muallimi olmuş, canından çok sevdiği Müslüman Türk gençliğinin yol göstereni, elinden tutanı ve yol açıcısı olmuştur. Bu yönüyle bir akıncı beyidir.

Nihâd Sâmi Bânarlı’nın irfan dünyamıza hizmetlerinin en büyüğü, belki de; Yahyâ Kemal’dir. Yıllarını vakfettiği Yahyâ Kemal’in şiirden nesre kadar uzanan tüm çalışmalarını özen ve dikkatle ayıklamış, tasnif ve tertip ederek neşrine yardım etmiştir.

O, Edebiyat hocasıdır ve aynı zamanda Edebiyat tarihçisi. Edebiyatımızın “edeb” telakkisini kuşanan bu adam, düşünce mahzenlerinde yıllarını harcayan, Batı içtimai dünyasından milletimizin kıymetlerini tefrik eden “tecrit” adamıdır. O’nun tecrit hamlesi, hakikati bâtıldan ayırma nev’inden tezahür etmiştir.

Okumaya devam et

RUZNÂME 19 AĞUSTOS 2016

ruznameNihâd Sâmi Banarlı Okumaları -11-

Nihâd Sâmi Banarlı ve Türkçemiz -1-

Ey Okuyucu! Kelimelerin sırlı manalarıyla seslenmek isterim sana. Ne bir mübalağa, ne de kuru ve manasız cümleler yığını… Sadece mana ve mevzu bütünlüğü. Harfler kelimeleri, kelimeler fikirleri doğurur. Kelimeler… Kelimeler… Kelimeler… İnsanı, zirveye çıkaran da kelimeler, zirveden uçuruma sürükleyen de… Kelimeye hücum, lisana hücum, lisana hücum da vatana ve tabii olarak tefekkür âlemimize hücum. En acımasız ve manasız meşgale; Lisân müdahaleciliği. Lisâna müdahale; varlığa, insana, hayata müdahale. Bu cümlelerin bendeki ilham mimârı Nihâd Sâmi Banarlı’dır. Yıllar önce okuduğum şaheser tadındaki eseri; Türkçenin Sırları… Bu eser, güzel Türkçemizin sırlı dünyasına açılan bir pencere, Türkçe düşmanlarına ilân edilen irfan savaşının hücumnâmesi… ve Türkçe dostlarının yüreğine su serpen müsbet bir beyannâme.

Okumaya devam et