Etiket arşivi: MÜLAKATLAR

KADIN KONULU MÜLAKATLARIMIZ DEVAM EDİYOR

İsimsiz-1Meryem Şahin ile Mülakat

Mülakat: Metin Acıpayam

Mevzu: Kadın


Soru 1-

Baran dergisi 402. Sayısında Sezai Dilbilen imzalı yazının başlığı demokrasi kadını esir etmenin şeriat özgürleştirmenin rejimdir. Başlığıyla enfes bir yazı neşredildi. Gerçekten soysuz özgürlüklere kapı aralayan batı adamının mamulü demokrasi nizamsızlığından ötürüdür ki kadının mahremiyet sınırları çiğnendi. Ve batılı bir düşünürün söylediği gibi herşeye isim konuldu ama kadına isim bulunamadı. Aslında batının ınsanı getirdiği nihai noktadan görüyoruz ki hiçbir şeye isim konulamadı. Kavramlar yerli yerine oturtulamadı ve bu keşmekeş içinde kadın bir seks objesi olarak pazarlandı. Sezai Dilbilen’in yazı başlığı olan demokrasi kadını esir etmenin şeriat özgürleştirmenin rejimidir sözünden ne anlamamız gerekiyor?

Cevap – 1

Kadın Allah’ın insan neslinin devamına vesile kıldığı ve birçok kültür anlayışına göre kutsal sayılagelmiş bir varlıktır. İnsanlığın varoluşundan bu yana  kölelik ve efendilik (egoizm ve bunun olumsuz getirileri) de varolmuştur ve hep te varolacaktır. Ülkeler sömürülmüş, insan ve insan dışındaki canlılar katledilmiş, yeryüzündeki imkan ve fırsatlar haksızca gaspedilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Bu hırs ve acımasız bozgunculuğun içinde kadın da hem biyolojik hem de duygusal özellikleri nedeniyle istismara en açık varlık olarak zarar görmekten kurtulamamıştır ne yazık ki. Aslında isimler Kur’ani tabirle Allah’ın  Adem Aleyhisselam’a öğrettiği zamanda varoldu. Esma tüm varlıklara verildi. Fakat bozgunculuk özelliği olan insan, kavram kargaşası oluşturarak burada da hedef şaşırtmaca uygulamaktan geri durmamıştır. Yani İslam kurallarını ister kavram kargaşası, ister “izm”ler, ister menfaatler, ister yönetimler… adına her ne derseniz deyin; yaşayamadığımız sürece kadının özgürlüğü de elbette kısıtlanacak ve istismara uğramaktan kurtulamayacaktır. Çare; İslam’ın varolan ama uygulayamadığımız kurallarında ve Nebevi yaşamda mevcuttur.

Okumaya devam et

Reklam

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ YAZARI ÇAĞATAY HAZNEDAROĞLU METİN ACIPAYAM’IN MÜLAKATLARINI DEĞERLENDİRDİĞİ YAZISI

Terkip Ve İnşâ Dergisi Mülakatlar Hakkında

Çağatay HAZNEDAROĞLU

Terkip Ve İnşâ Dergisi olarak bir yılı geride bıraktık. Dergicilikle meşgul olanlar bilirler ki, dergicilik zor ve meşakketli bir iştir. Hele de derginizin güzergah haritası fikir ağırlıklı ise, işiniz daha da zor demektir.

Terkip ve İnşâ dergisi ilk sayısından bugüne saf (mücerret) fikre yönelmiş, tedrici şekilde fikrini örgüleştirerek adım adım kutlu ve mutlu umran (medeniyet) yolculuğuna devam etmiştir. Dergimiz “bir medeniyet yürüyüşüdür” alt başlığıyla yayın hayatına girmişti. Bu güçlü bir söylem olduğu kadar iddialı da bir sözdü şüphesiz. Zira İslam Medeniyet Tasavvuru, o kadar geniş ve ciddi meseleler arz etmektedir ki, bunlar düşünüldüğü zaman, dergimizin ehemmiyeti gayet tabii idrak edilmektedir.

Dergimizin güzergâhı boyunca takip edeceği mevzu ve meselelerin on yıllık listesi hazır halde olup, her sayıyı ilgili mevzunun konu başlıklarına göre hazırlamaktayız. Ülkede bu usûl pek de bilinen bir usûl değildir. “Bizim de bir dergimiz olsun” nev’iyle başlanan küçük ve çocukça bir takım teşebbüsler, kısa sürede tükeniyor, böylece mevzusuzluğun bedeli yarı yolda kalarak ödenmiş oluyor. Biz bu türlü serkeşliklerden ve usulsüzlüklerden imtina ederek, gayet hassas ve mecnunane şekilde yolumuza devam etmekteyiz. Bu sebepten yol uzun ve yapacağımız işlerin haddi hesabı yok.

***

Yaptığımız ve yapacağımız işlerin kıymeti paha biçilemez. Bu sebepten ülke efkar-ı umumiyesi mülakat usûlü etrafında taranmak suretiyle didik didik edilmektedir. Bu işi yapan Genel Yayın müdürümüz Metin Acıpayam…. Bundan muradımız, etrafımıza kapalı kalmayarak, kıymetli işlerin ve kıymetli insanlara ulaşılabilirlik sorununu çözmektir.

Metin Acıpayam, nerde bir ehl-i kalem görse o şahsa sarılıyor, böylece yeni insanlarla ünsiyet ve münasebet kurulmuş oluyor… Bu münasebet, mülakat ile perçinlendiği vakit, orta yere çok güzel mahsuller çıkıveriyor.

Okumaya devam et