Etiket arşivi: LİSAN TASFİYECİLİĞİ

LİSAN YAZILARI -1- ‘KELİME VE MES’ELE’ MUVACEHESİNDE KELİMELERİN İHYASI

10492250_470399246491946_8979315202709931696_nLisanımıza müdahalenin fail kadrosunun umumi iddia ve beyanları şudur ki, kendi şahıslarını Türk dili ve lisanımızın karargahı Anadolu’dan üstün saymalarıdır. Bu üstünlük iddiasının kodaman şahsiyetlerinde neşr-ü nema bulan bu menfi halin  tabi tezahüründen doğan kan kusturma, dilimiz üzerinden müslümanlarla hesaplaşmanın içtimai alt yapısını kurmuştur.

Müslüman Anadolu’nun tüm mukaddesatına “frengi eda” ile bakan bu mütegallibe sınıfının ilk yaptığı iş, alfabeyi cebren tebdil etmesidir. Bu hareket sadece “tebdil” güzergahında kalmamıştı şüphesiz. Harflerimizin değiştirilmesi, lisanımıza müdahalenin ilk safhasını oluşturmaktaydı. İkinci safha; haflerimizle beraber kelimeler üzerine hücüm etmekten geçmekteydi. Harfleri değişen, daha sonra da kelimeleri bitirilmek istenen bir lisanın üçüncü safhasının nereye varacağını siz hesab edin!..

Okumaya devam et