Etiket arşivi: itikat

RUZNÂME 19 TEMMUZ 2016

ruznameDarbe Günlüğü -5-

Ehl-i Sünnet Dışı Tüm Camialar Darbeci Olabilir

15 Temmuz askeri kalkışmasını tertipleyen Fethullah Gülen hareketi Ehl-i Sünnet dışı bir hareketti. Yıllarca bu gerçeği söyleyen Müslümanlar vardı. Kulaklar tıkanmış, bu hareketi büyüttükçe büyütmüşlerdi. Şimdi ne oldu? Kafası büyüyen yılan etrafına zehir saçmaya başladı…

Kur’an ve Sünneti iki asıl kaynak, kıyas ve icmayı ise asıl kaynaklara götürücü yardımcı kaynak kabul eden Ehl-i Sünnet itikadı ne bir mezhep, ne de bir merkezkaç anlayış. Doğrudan doğruya merkezi inşa eden, merkezde olan, yani iman…

*

Tarihi bir gerçek şudur ki, ehl-i sünnet dışı camiaların ve hareketlerin tamamı gayr-i kanuni, yani illegal olmuşlardır. Zira ümmet bu tür merkezkaç hareketleri tabii olarak saf dışı bırakmıştır. İlimde, irfanda, hikmette, sanatta mesafe kat edemeyen bu tür hareketler için tek çıkar yol vardır: Büyük bir devletle iş birliği yaparak, kendi devletine ve milletine hainlik yapmak.

Bizim tarihimiz kahramanlıklar kadar hainler ve hainliklerle dolu tarihtir. Hainlerin ihanet damarlarını tetikleyen en önemli sebeb, Ehl-i Sünnet karşısında duramayışları, dayanamayışları ve lif lif çözülüşleridir. Vehhabisinden İran Şia’sına kadar birçok merkezkaç kuvvetin, sürekli Batılı bir devletin himayesine girmesinin başlıca sebebi budur. Batılı, baykuş gözlerini üzerimize çevirerek, güya kuş kadar beyniyle bu gruplar üzerinden selim İslam anlayışını kırarak bir gedik açma gayretinde, kullanılan hainler ise Ehl-i Sünnetten intikam alma gibi ucube intikam duyguları peşinde.

* Okumaya devam et

Reklam

EHL-İ SÜNNET VE İTİKAT HAKKINDA MÜLAKATLAR -1-

ALİ EREN İLE “DOĞRU İSLAM ANLAYIŞI VE EHL-İ SÜNNET HASSASİYETİ” KONULU SÖYLEŞİ

METİN ACIPAYAM: Allah Resulü “Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir.” diye buyurdu. Bunların kimler olduğu sorusuna, “Bunlar cemaatte olanlardır.” buyurdu.(Ahmed b. Hanbel, 3/145; Zevaid, 6/226). Diğer bir rivayette “Bunlar benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olan kimselerdir.” Allah Resulü’nün sanki bu sözü bugünü işaretlemekte. Gerçekten korkunç bir zamandayız. İtikadi sapkınlıklar o kadar aleni bir şekilde yapılmakta ki, safiyane İslam anlayışımıza büyük bir suikast düzenlemekteler. Din Tahripçileri yahut sizin ifadenizle “Dinde Deformistler” çığırının tarih boyunca ilk tezahürü malümunuz olduğu üzere Asr-ı Saâdet’te ortaya çıkmıştır. İlk fitne bir vahiy katibi olan Abdullah b. Sa,’d b. Ebû serh tarafından ortaya atılmıştır. Bu süreci yorumlarmısınız?

Okumaya devam et