Etiket arşivi: islam

TERKİP VE İNŞÂ 12. SAYI ÇIKTI

12654210_678895282251991_5217027657688891983_n

Genel Yayın Yönetmenliğini METİN ACIPAYAM’IN yaptığı Terkip ve İnşâ dergisinin 12. sayısı çıktı. 12. Sayının kapak dosya konusu; İSLAM VE SANAT başlıklıdır. Fihrist şöyle;

Takdim Yazısı; Adnan Köksöken

Sanat Nedir? İbrahim Sancak

İslam Sanat Telakkisi: Haki Demir

Sanatçı Şahsiyet Terkibi: Nurettin Saraylı

Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı: Ahmet Doğan İlbey

İslam Sanatının Felsefi Arkaplanı: Atilla Fikri Ergun

Varlık-Yokluk Ritminde İslam Sanatı: Bülent Civan

Sanatın Maksadı Nedir? Ramazan Kartal

Sanat ve Hürriyet: Ebubekir Sıddık Karataş

Sanat ve Kalb-i Selim: Abdullah Tatlı

Sanat ve Zevk-i Selim: Ahmet Kamil Tuncer

Sanat ve Akl-ı Selim: Alihan Haydar

Sanat ve Zeka: Mustafa Karaşahin

S. Ahmet Arvasi ile Mülakat: Metin Acıpayam

İslam İrfanında Sanat: Metin Acıpayam

İslam ve Sanat: Şevki Karabekiroğlu

Kültürel İşgalin Başka Bir Adı; ÇOCUK EDEBİYATI: Hulusi Demir

Bu sayımızın yazı-yazar kadrosu böyle. Yazılarımızın haricinde faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızla alakalı kısa tanıtım yazılarını bulabileceksiniz…

Reklam

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 12. SAYI YOLDA!…

12696723_10153934887044939_1210193922_o (1)Genel Yayın Yönetmenliği vazifesini Metin Acıpayam‘ın yaptığı Terkip ve İnşâ dergisinin 12. sayısı bir haftaya kadar basım ve dağıtım işlemi yapılmak suretiyle abonelerimize kargolanacaktır…

12. Sayı Mevzu Haritası şöyle;

ONİKİNCİ SAYI

*Sanat
-Sanat nedir?
-İslam sanat telakkisi nedir?
-İslam medeniyet tasavvurunda sanatın mevzii neresidir?
-Sanatçı, Müslüman şahsiyet terkiplerinden birisi midir?
*
-Sanatın kaynağı nedir?
-Sanatın maksadı nedir?
-Sanatın sınırları nedir?
*
-Sanat ve medeniyet tasavvuru
-Sanat ve ilimlerin tasnifi
-Sanat ve medeniyet
-Sanat ve medeniyet inşası
*
-Sanat ve kalb-i selim
-Sanat ve zevk-i selim
-Sanat ve akl-ı selim
*
-Sanat ve zeka
-Sanat ve istidat
-Sanat ve akıl

*Kitap mevzuu: Sanat

 

İSLAM İRFANININ TEKNOLOJİSİ BAŞLIKLI MÜLAKAT -1-

10303772_236859563175692_2599543076093167003_nYrd. Doç. Dr. ERKAN ÇAV İLE

İSLAM TEKNOLOJİ ANLAYIŞI ÜZERİNE MÜLAKAT

Alet ve fikir birbirinden cismani yaşam içinde ayrışmaz, tamamlar.

Metin Acıpayam: Teknoloji, en özet haliyle söylemek gerekirse “alet” demektir. Alet, yani fikrin aleti… Herhangi bir fikre nisbeti olmayan aletin, “en büyük fikir” olan insan  karşısındaki hali ne derece olur?

Yrd. Doç. Dr. Erkan Çav: “Alet” kavramı ve objesi üzerine tartışmalar Antik Çağda felsefeciler arasında vardır. Yine antropologlar alet kullanımına göre insanların yaşam döngülerini ortaya koyarlar. Aynı şekilde tarihçilerin tarihsel katmanları oluştururken ifade ettikleri bakır, tunç, demir vs. gibi ibareler hep kullanılan aletlere ve aletlerin üretildiği madene göre adlandırılmıştır. Yine hayvanlar alemindeki sınıflandırmaların boyutlarından biri alet kullanımına göredir. İnsan ile hayvanı ayıran en büyük özelliklerden biri alet kullanımına ve bu kullanım bilgisinin yeni nesillere aktarılmasıdır. Mesela Antik çağda neden teknoloji gelişmedi bu kadar yüksek bir düşünce ve felsefe varken? Dolayısıyla o dönem fikir varken bunun aleti yok idi. Yine ilk İslam düşünürleri robotlar çizmişler ancak eldeki teknoloji ile bunları üretememişlerdir. Fikrin somutlaşması alet üzerinden, fikrin gelişmesi aletin yaptıkları eliyle ve nihayetinde fikrin yeniden inşasında aletin hayat döngüsü etkili olur. Bu kapsamda bu tartışmayı felsefecilerden sosyologlara kadar bütün sosyal bilim alanlarından farklı boyutlar geliştirilmiştir. Nihayetinde her fikir somut bir alana aktarılmayı bekleyen çekirdektir. Bunu sağlayan olgulardan bir tanesi olarak alet somutu gösteren ve o somutla yaşama katılan bir uzvu gibidir fikrin. Alet ve fikir birbirinden cismani yaşam içinde ayrışmaz, tamamlar.

Metin Acıpayam: Tefekkürün inkişaf yahut misal grafiği, tefekkürün tabi seyrine uygun şekilde basitten girifte doğru yol almış, cemadattan (cansız varlıklardan) başlamış, nebatat, hayvanat güzergahını takip etmiş ve nihayet en girift varlık olan insana kadar ulaşmıştır. İnsan bedenindeki (biyolojisindeki) mütekamil terkibi oluşturan muhteşem hususiyetlerin her biri bir veya daha çok “alet” (cihaz) için ilham kaynağı olmuştur. Ve nihayet “suni zeka” başlığı altında insan bedenini aşan ve zihni hususiyetleri üzerinde çalışmaya başlayan bir teknoloji hamlesi yapılabilmiştir. Buradan hareketle ne söylemek istersiniz?

Okumaya devam et

İSLAM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ -4-

İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk     

İslam hukuku ilahi hükümler ışığında oluşan umumi kaidelerdir, beşeri hukuk ise, vahiy kaynaklı ilahi hükümleri reddederek insanların oluşturduğu hukuki kaidelerden oluşmaktadır.

Beşeri hukuk diye izah edeceğimiz hukuki kaideler, umumi çerçeve dahilinde yapılacaktır. Şöyle ki, beşeri hukuk ile idare edilen cemiyetlerde umumiyetle hukuki istikrar mevcut değildir. Çünkü sanık mesabesindeki zata ceza verecek hukuki hükümleri de, yine o sanık gibi insan olan beşerler oluşturmaktadır. Beşeri hukuka,  itiraz gayet muhaldir. Lakin İslam hukukunun kaynağı vahiy ve vahiyden teşekkül etmiş kaideler olduğu için ilahi hüküm dahilindedir, itiraza açık bir yapı arz etmez.

Okumaya devam et