Etiket arşivi: hukuk

İSLAM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ -4-

İslam Hukuku ve Beşeri Hukuk     

İslam hukuku ilahi hükümler ışığında oluşan umumi kaidelerdir, beşeri hukuk ise, vahiy kaynaklı ilahi hükümleri reddederek insanların oluşturduğu hukuki kaidelerden oluşmaktadır.

Beşeri hukuk diye izah edeceğimiz hukuki kaideler, umumi çerçeve dahilinde yapılacaktır. Şöyle ki, beşeri hukuk ile idare edilen cemiyetlerde umumiyetle hukuki istikrar mevcut değildir. Çünkü sanık mesabesindeki zata ceza verecek hukuki hükümleri de, yine o sanık gibi insan olan beşerler oluşturmaktadır. Beşeri hukuka,  itiraz gayet muhaldir. Lakin İslam hukukunun kaynağı vahiy ve vahiyden teşekkül etmiş kaideler olduğu için ilahi hüküm dahilindedir, itiraza açık bir yapı arz etmez.

Okumaya devam et