Etiket arşivi: davet

DAVET TELAKKİSİ -2-

Davetçide olması gereken unsurlar

Davetçinin Kendini Tanıması

Davet erlerinde olması gereken birinci hususiyet davetçinin kendini tanımasıdır. Bütün “oluş” vetireleri “ben kimim?” sualiyle başlar, çetinler çetini bu sualin cevabını bulmakla beraber kişi haddini bilecek, haddini bilen insansa Rabbini bilecektir.

Had, hudud demektir. Hadde riayet, hududların ölçülerini sıhhatli şekilde muvazeneden geçirmekle alakalıdır. Hayat muvazene davasıdır. Oluş ve bitiş amillerinin yegane kaynağı muvazene esaslarındadır. Kişinin kendini tanıması demek, muvazenenin kurulması demektir. Muvazenenin kurulması demekse hayat telakkisinin idrak edilmesi demektir.

Okumaya devam et

Reklam

DAVET TELAKKİSİ -1-

TAKDİM

Bizi yoktan var eden, İslam gibi büyük nimete kavuşturan Alemlerin Rabbine salat ve selam  olsun. Hayatın her sahasında tek misal olan Resulullah’a ve O’nun aziz dostları olan tüm sahabesine selam olsun.

Selam olsun kutlu davetçilere.

Selam olsun ilahi nizamın davet ehline.

Esselam, esselam…

***

Davet kelimesi lügatta, de’ave fiilinden masdar olmakla beraber, çağırmak, nidâ etmek, sevketmek, birisini yemeğe ve ziyafete çağırmak manalarını ihtiva etmektedir. İslam ıstılah dairesinde ise davet, mukaddes dinimizin esaslarını uygun bir usül çerçevesinde anlatarak beşeriyetin O’nu benimsemelerini ve dinimizin koyduğu esaslara göre hayatlarını sürdürmeleri için yapılan çalışmalara ve faaliyetlerde denilmektedir. Kur’an’ı Kerim’de davet, ud’u, enzir, ve belliğ gibi kelimelerle açıklanmıştır.

***

Okumaya devam et