Etiket arşivi: cemiyet

FERT-AİLE-CEMİYET

Fertlerden aile, ailelerden cemiyet teşekkül eder. Cemiyet, ailenin yekûnudur.

Ferdî inşa mümkün olmadan ideal aile, ideal ailede oluşamadan cemiyetin inşaı mümkün değildir. Kadim İslam tarihine bakıldığında cemiyetin inşaı için tedrisatın bidayetinin ailede başladığını görmekteyiz. Akl-ı selim bir dede, nine, baba, anne… Henüz minicik olan çocuğun nefsani temayülleri oluşmadan tabii olarak tedrisat başlamakta ve bu tedrisatın muallimi de umumiyetle hanenin hem yaşça hem de irfanca en büyüğü olmaktaydı.

Nefs, henüz bedene tam manasıyla tahakküm kurmadan filan dergâhta mürit olan dede, torununa şefkat kucağını açmakta, çocuğun küçük dünyasında “ideal” bir insan oluvermekteydi. O çocuk için ahlakın, irfanın, ilmin önderi ‘dede’ idi. Sokakta bir yanlışla karşılaşıldığı zaman ilk olarak dedeye sorulur, dede de torununa hakikati onun anlayacağı üslubla anlatarak iyi-doğru-güzeli safiyane zihne kodlardı.

*

Dede’ler cemiyetimizin ulu çınarları idi.

Okumaya devam et