Etiket arşivi: büyük doğu

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 14. SAYI HAKKINDA

12674785_10154049065119939_2072897542_oMetin Acıpayam‘ın umumi neşriyatından mes’ul olduğu Terkip ve İnşâ mecmuasının 14. sayısı BÜYÜK DOĞU hususi sayısıdır…

14. sayı mevzu haritası şöyle;

BÜYÜK DOĞU ÖZEL SAYISI

*İslam tefekkür mecrasının yeniden açılışı

-Derin mağlubiyet, büyük çöküş, kaotik kriz

-İslam tefekkür mecrasının yeniden açılışı

-Büyük Doğu’nun tefekkür hamlesi

*Yirminci asırdaki tartışmalar ve Büyük Doğu

-İslami tefekkürde yenilik arayışları

-Kitap Sünnet Mezhep telakkilerindeki savruluşlar

-Kaosun ortasındaki kutup yıldızı, Büyük Doğu

*Silsilelerin kopması ve Büyük Doğu

-Medresenin çöküşü ve ilmi silsilenin kopuşu

-Tefekkür mecrasının kuruması ve fikri silsilenin kopuşu

-Büyük Doğu’nun silsileyi inşa hamlesi, keşf-i kadim

*İslam’a muhatap anlayış

-Külli anlayışın ihyası

-Akl-ı selimin inşası

-Doğu anlayışın dünya görüşü

*İslam’a muhatap anlayış ve reform teşebbüsleri

-İslam’a muhatap anlayış reform teşebbüslerinin kalkanıdır

-Anlayışın yenilenmesi dinin tahrifine engeldir

-Bilgi kaosu karşısında İslam’a muhatap anlayış

*Oryantalist taarruz ve İslam’a muhatap anlayış

-Oryantalist taarruza karşı müdafaa hattı

-Batının bilimselliği ve İslam’ın ilim telakkisi

-İslam’ı batı felsefesinden kurtaran hamle Büyük Doğu

*Yeni tecdit usulü, İslam’a muhatap anlayış

-İslam yenilenmez, anlayış yenilenir

-İslam yenilenmez, akıl yenilenir

-Fikri tecdit usulü, İslam’a muhatap anlayış

***

Reklam

NECİP FAZIL VE BÜYÜK DOĞU MÜLAKATLARI -1-

Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı Mehmet Kurtoğlu İle Büyükdoğuda İslam’a Muhatap Anlayış Konulu Mülakat

Röportaj: Metin Acıpayam

 

Necip Fazıl’ın yayınlamış olduğu Büyük Doğu,  bir okul işlevi gördü.

 

METİN ACIPAYAM: 20. Asırda ümmetin bilgi üzerinde tetkik ve terkip süzgeci pörsümeye başladı. Bununla beraber terkip edemediğimiz bilginin yıkıcılığı yüz göstererek parça fikirde boğulduk. Bunlara karşılık Büyük Doğu; Bilgiyi toparlamanın yolunu gösterdi, Fikri terkip etmenin usulünü geliştirdi ve Külli anlayışın nizami alt yapısını keşfetti. Bu güzergâhta ne söylemek istersiniz?

MEHMET KURTOĞLU: 20. Asır iki büyük savaş sonrasında Müslümanların dağılma, Batının ise birleşmesine/bütünleşmesine tanıklık etti. İslam dünyasındaki dağılma mağlubiyetten, Batının birleşme bütünlemesi ise kendi içinde hesaplaşmasından sonra ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Batı’da varoluş felsefesinin, İslam dünyasında ise yenilikçi hareketlerin tesirine girdi. Batı milyonlarca insanın öldüğü dünya savaşı travması yaşıyordu, İslam dünyası ise dağılmanın ortaya çıkardığı krizi… İslam dünyasında bu kriz halen devam etmektedir. İşte böyle bir noktada Osmanlı bakiyesi bir kuşaktan gelen ve batıyı tanıyan Necip Fazıl ve sistemleştirdiği Büyük Doğu fikri imdada yetişmiştir.

Okumaya devam et