Etiket arşivi: akparti

RUZNÂME 23 TEMMUZ 2016

ruznameDarbe Günlüğü -9-

Ak Parti ve Gençlik

Gençlik, bir hareketin muharrik kuvvetidir. Her hareketin istikbali gençlik teşkilatlarıyla doğru orantılıdır. Kahramanlığın, gözükaralığın, cesaretin ve keşfin en âlâsının yaşandığı dönemdir gençlik… İlmi ve fikri keşif… Sonrası akl-ı selim gözükaralık ve daha sonra müsbet kahramanlık… İşte İslam mücahidi dava gençlerinin farik ve mümeyyiz vasıfları…

*

Hareketlerin istikbali gençliğe yapılan yatırımlara bağlıdır. Bir hareket kendini üç safhada cemiyete kabul ettirir. Birinci safha, fikrin-mefkûrenin ortaya konulduğu safhadır. Fikirsiz mücadele olmayacağı gibi ve ilimsiz aksiyonda kör döğüşünden ibaret kalacağı için, ilmî ve fikrî mefkûrenin ortaya konulması gerekir. Bu mefkûreye nisbetle hareket, gençliğini yetiştirmeye başlayacaktır. İkinci safha ise; Ortaya konan mefkûrenin müessese fikrini örmek ve fikrin müessesesini kurarak, fikir hareketini hayata tatbik etmek. Unutulan bir gerçek şudur ki, hayata tatbik edilmeyen/edilemeyen her fikir, hareket, aksiyon vesaire, ölmeye, eskimeye, pörsümeye ve daha da hazini zaman dairesinde dogmatikleşmeye, sonra da bir buz gibi donmaya başlayacağı aşikârdır. Üçüncü safha ise; fikrin müesseselerini cemiyete nakşetmek… Bu üç safhada fikir, kendini cemiyete kabul ettirir. Bu üç safhanın olmadığı ya da herhangi birinin ihmal edildiği hareketlerin istikbalinden söz edemeyiz.

*

Gençlik mahiyeti itibariyle hareketin ve aksiyonun dinamik olduğu dönem olması sebebiyle, umumiyetle üçüncü safhada faal rol oynayacaktır. Yani, birinci safhada fikri ortaya çıkaran mütefekkir, ikinci safhada bu fikri hayata uygulayan tatbik kafa, üçüncü safha ise gençlerin murakabesi altındadır. Mefkûresi ortaya konan ve müessesesi kurulan fikri hayata nakşetme mes’elesi…  Birinci safhanın telif ve terkip safhası. İkinci safha tatbik, üçüncü safha ise, tetkik, telif, tatbik ve terkibin devamlılığını sağlayacak hamlelerde bulunabilme istidadı… Üçüncü safhaya koyduğumuz gençliğin bir hareket için ne kadar önem addettiğini anlayabildiniz mi şimdi?

*

Okumaya devam et