Kategori arşivi: TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ

TERKİP VE İNŞÂ 17. SAYI METİN ACIPAYAM YAZISI

Ekran AlıntısıMutlak Müderris Hz. Resul-i Ekrem’in Tedrisat Usûlleri

İslam’ın iki asıl kaynağından olan Kur’an ve Sünnet, İslam ilim ve tedrisat anlayışının temel iki kaynağıdır. Kur’an, Allah’ın Habibine vahyettiği, Sünnet ise Hazreti Peygamberin hayatında olan söz ve hadiselerin tamamına denilir.

*

İslamiyet’in ilk müderrisi Hazreti Peygamber’dir. Mutlak müderrisin mutlak talebeleri de Sahabe-i Kiram’dır. Allah’tan aldığı hakikatleri sahabelerine anlatan Hazreti Peygamber’in ilk tedrisat usulü sohbettir. Bu sohbetlerde mutlak ilme muhatap olan Peygamber’e kulak veren Sahabe Efendilerimiz ise, mutlak tedrisat usulü olan sohbet meclisinde O’na muhatap olmaları sebebiyle sahabe olmuşlar ve Hazreti Peygamber’in kutlu ve muzaffer yoluna kendilerini adamışlardır.

*

Hazreti Peygamber’in Tedrisat Usûllerine bakıldığı zaman görülecektir ki, O; muhatabına ümit ve iman aşılayan Peygamberdi. Zira, İslamiyet, ümit ve iman dinidir. Ümit imanla eşdeğerdir, Ümidini kaybeden imanını kaybetme gibi felaketli bir hale yakalanır ki, Allah hepimizi böylesi hallerden muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber etrafında örgüleşen tedrisat usullerinden sohbetle beraber üzerinde sıkça durulan mevzuların başında “ümit” “iman” ve “müjde” ler gelir. Bir çok sıkıntılı müjdeleriyle mutlak ümidi, mutlak ümitte mutlak imanı beraberinde getirmiş, böylece sahabe efendilerimizin imani inşâ dönemleri gerçekleşmiştir.

Okumaya devam et

Reklam

Mutlak Müderris Hz. Resul-i Ekrem’in Tedrisat Usûlleri

Mutlak Müderris Hz. Resul-i Ekrem’in Tedrisat Usûlleri

İslam’ın iki asıl kaynağından olan Kur’an ve Sünnet, İslam ilim ve tedrisat anlayışının temel iki kaynağıdır. Kur’an, Allah’ın Habibine vahyettiği, Sünnet ise Hazreti Peygamberin hayatında olan söz ve hadiselerin tamamına denilir.

*

İslamiyet’in ilk müderrisi Hazreti Peygamber’dir. Mutlak müderrisin mutlak talebeleri de Sahabe-i Kiram’dır. Allah’tan aldığı hakikatleri sahabelerine anlatan Hazreti Peygamber’in ilk tedrisat usulü sohbettir. Bu sohbetlerde mutlak ilme muhatap olan Peygamber’e kulak veren Sahabe Efendilerimiz ise, mutlak tedrisat usulü olan sohbet meclisinde O’na muhatap olmaları sebebiyle sahabe olmuşlar ve Hazreti Peygamber’in kutlu ve muzaffer yoluna kendilerini adamışlardır.

*

Hazreti Peygamber’in Tedrisat Usûllerine bakıldığı zaman görülecektir ki, O; muhatabına ümit ve iman aşılayan Peygamberdi. Zira, İslamiyet, ümit ve iman dinidir. Ümit imanla eşdeğerdir, Ümidini kaybeden imanını kaybetme gibi felaketli bir hale yakalanır ki, Allah hepimizi böylesi hallerden muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber etrafında örgüleşen tedrisat usullerinden sohbetle beraber üzerinde sıkça durulan mevzuların başında “ümit” “iman” ve “müjde” ler gelir. Bir çok sıkıntılı müjdeleriyle mutlak ümidi, mutlak ümitte mutlak imanı beraberinde getirmiş, böylece sahabe efendilerimizin imani inşâ dönemleri gerçekleşmiştir.

Okumaya devam et

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 17. SAYI HAKKINDA

10408815_10153177544959939_4605499958193447310_nTerkip ve İnşâ dergimizin 17. sayısının kapak dosya konusu: İSLAM TEDRİSAT TELAKKİSİ mevzuudur…

17. sayımızın mevzu haritası şöyle;

ON YEDİNCİ SAYI-AĞUSTOS 2016

İSLAM TEDRİSAT TELAKKİSİ

 

*Mutlak emsal

*Mutlak Müderris Hz. Resul-i Ekrem (sav)

*Mutlak Talebe, Sahabe-i Kiram

*Risalet tedrisatı

*Mutlak İlim tedrisatı

*

*Temel telakkiler

*İnsan telakkisi

*Müderris telakkisi

*Talebe telakkisi

*Tedrisat telakkisi

*Medrese telakkisi

*

*İslam tedrisatının maksadı

*İslam tedrisatının maksadı, Hz. İnsan

*İslam tedrisatının maksadı, şahsiyet inşası

*İslam tedrisatının maksadı, kalb-i selim inşası

*İslam tedrisatının maksadı, zevk-i selim inşası

*İslam tedrisatının maksadı, akl-ı selim inşası

*İslam tedrisatının maksadı, cemiyet inşası

*İslam tedrisatının maksadı, devlet inşası

*İslam tedrisatının maksadı, medeniyet inşası

METİN ACIPAYAM’IN TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 16. SAYISINDA YAYIMLANAN YAZISI

İtikâf ve Tefekkür  

Tefekkür aziz ve ulvi olduğu kadar gayet zor meşgaledir… Hazreti Peygamber’in mübarek dudaklarından çıkan şu söz tefekkürün önemini işaretler: “Bir saatlik tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır.” Tefekkürün önemini bu hadis-i şerif üzerinden belirttikten sonra, diyebiliriz ki, itikâf tefekküre nişanlıdır.

Tefekkür mahiyeti icabı sükûneti ve sakinliği sever. Derin fikrediş, derin hissedişle mümkündür. His ve fikir istinatgâhının dış kabuğu sükûnetle örülmelidir. Sükûnetin sağlandığı andan itibaren insan kendini dinlemeye başlar, bu sayede tüm dikkatleri üzerine toplar. Tam da bu anda itikâfla beraber insan bütün dikkat projeksiyonunu kendi çevirir, düşünür, fikreder. Böylece itikâf, tefekküre hususi manada karargâh teşkil eder.

Okumaya devam et

TERKİP VE İNŞÂ 16. SAYI ÇIKTI

T13493299_10154319219479939_2000144988_oerkip ve İnşâ dergisi 16. sayı ÇIKTI…

Bu sayımızın kapak dosya mevzuu: İTİKAF ve TEDRİSAT’tır…

Bu sayımızın münderecatı şöyle;

Adnan Köksöken: Takdim Yazısı

İtikâf sünnetinin hikmetleri: İbrahim SANCAK

İtikaf, Ruhi (maverai) hayattır: Haki Demir

Zihni işgalin tasfiyesi itikaf ile mümkündür: Nurettin SARAYLI

Necip Fazıl, Makine ve Medeniye: Ahmet Doğan İlbey

İtikafın lüzumu: Bülent Civan

Şahsiyet inşası için itikaf: İlyas TAŞKALE

Varoluş usulü olarak inziva: Ebubekir Sıddık KARATAŞ

Tedrisat usulü olarak inziva : Hamza KAHRAMAN

İnziva idrak mahareti kazandırır: Ramazan KARTAL

İtikaf ve sıhhatli idrak: Faruk ADİL

İtikaf, bilgi işgalini bitirecek usuldür: Abdullah TATLI

Gönül aynası: Şevki Karabekiroğlu

İtikaf ve tefekkür: Metin Acıpayam

İtikaf ve kalb-i selim: Ahmet Kamil TUNCER

İtikaf ve zevk-i selim: Ahmet SELÇUKİ

İtikaf ve akl-ı selim: Osman GAZNELİ

Zihni evrenin yeniden inşası için Akl-ı Selim Mektebi: Alihan HAYDAR

Orta zeka tuzağı ve Deha Mektebi: Selahattin ADANALI

Kadro ve teşkilat için Enderun Mektebi: Mustafa KARAŞAHİN

Medeniyet Akademisinin anayasa teklifi: Fatih Mehmet KAYA

Yeni sayımızda görüşme temennisiyle, Allah’a emanet olunuz…13493299_10154319219479939_2000144988_o

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 16. SAYI HAKKINDA

13479359_10154305686689939_101558501_nTerkip ve İnşâ dergimizin 16. sayısı için hazırlıklar başlamıştır. Dergimizin yeni sayısı bu hafta içinde basılıp kargoya verilecektir.
16. sayımızın kapak dosya konusu İTİKAF ve TEDRİSAT mevzuudur.
16. sayımızın mevzu haritası şöyle;

*İtikaf sünneti ve hikmetleri
*İtikafın Ruhu tedrisata hazırlaması
*İtikafın dış tesirlere mukavemet kazandırması
*İtikafın idrak ve dikkat kesafetine katkısı
*Şahsiyet inşası için itikaf
*
*İlk medrese numunesi olarak Ashab-ı Suffa
*İnziva, itikaf ve Ashab-ı Suffa
*Risalet tedrisatı, Ashab-ı Suffa ve inziva
*
*Peygamber mesleği olarak inziva
*Varoluş usulü olarak inziva
*Tedrisat usulü olarak inziva
*İnzivanın idrak derinliğini sağlaması
*İnzivanın idrak istikametini tahkim etmesi
*İnzivanın kalbi ilme hazırlaması
*
*İnziva ve kalb-i selim
*İnziva ve zevk-i selim
*İnziva ve akl-ı selim
*İnziva ve sıhhatli idrak

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 16. SAYI HAKKINDA

Dergimizin 16. sayısı İTİKAF VE TEDRİSAT kapak dosyası olacaktır.
Mevzu Haritamız şöyle;

ON ALTINCI SAYI-TEMMUZ 2016

İTİKAF VE TEDRİSAT

*İtikaf sünneti ve hikmetleri
*İtikafın Ruhu tedrisata hazırlaması
*İtikafın dış tesirlere mukavemet kazandırması
*İtikafın idrak ve dikkat kesafetine katkısı
*Şahsiyet inşası için itikaf
*
*İlk medrese numunesi olarak Ashab-ı Suffa
*İnziva, itikaf ve Ashab-ı Suffa
*Risalet tedrisatı, Ashab-ı Suffa ve inziva
*
*Peygamber mesleği olarak inziva
*Varoluş usulü olarak inziva
*Tedrisat usulü olarak inziva
*İnzivanın idrak derinliğini sağlaması
*İnzivanın idrak istikametini tahkim etmesi
*İnzivanın kalbi ilme hazırlaması
*
*İnziva ve kalb-i selim
*İnziva ve zevk-i selim
*İnziva ve akl-ı selim
*İnziva ve sıhhatli idrak

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 15. SAYI METİN ACIPAYAM YAZISI

13230184_726038847537634_2191722585841684539_n*Risalet tedrisatı, sohbet

Tedrisat usulünün en ulvi olanı sohbettir. Sohbet, mutlak varlığa ve külli iradeye muhatap olan Hazreti Peygamberin aziz hayatının büyük bölümünde cereyan eden, tesir ve verimlilik bakımından nev-i şahsına münhasır bir tedrisat usulüdür.

*

Ahmet Hikmet Müftüoğlu “Çağlayanlar” isimli eserinde Şark ve Garp dünyalarının tahlilini yapmış, iki ayrı dünyanın birbirleri arasındaki çeşitli farklarını ortaya koyarak “Şarkın ve Garbın” beraber olamayacağını, Garbın her daim Şark karşısında mağlub ve mahzun kalacağını isbat etmesi bakımından eseri fevkalade öneme sahiptir. Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Garb ve Şark âlemlerinin madde madde farklarını ortaya koyarken, muhtevamızla alakalı olanı en dikkat çekicidir. Bu da sohbet meselesidir. Ahmet Hikmet’e göre; Batı, münakaşalar âlemiyken Şark; sohbet medeniyetidir.

Münakaşa; mahiyet itibariyle sıhhatsiz, bir o kadar da ferdi ve içtimai nizamı sarsıcı bir hususiyete sahiptir. Batı felsefi mecrası, Ahmet Hikmet’in de buyurduğu üzere kavgaların ve münakaşaların diyarıdır. Kavganın ve münakaşanın olduğu yerde, insani münasebetler dumura uğrar, dumura uğrayan münasebetlerden dolayıdır ki, sohbetin icrasını bırakın, sohbet meselesinin bile başlığı o diyarlarda mevcut olmaz.

*

İslam Medeniyeti Sohbet Medeniyetidir

Varlık-Hayat-İnsan telakkilerinin tüm oluş hiyerarşisini çıkaran, bilginin mertebelerini “ilimlerin tasnifi” etrafında gerçekleştiren İslam Medeniyetine bakıldığı zaman, ilim meselesi bir nizam ve usûl etrafında icra ve tanzim edilmiştir. Bu tanzim şeklinin tatbik ayağını sohbet usulü oluşturmaktadır. Sohbet, İslam Medeniyet Tasavvurunun Maarif Telakkisinde öz demek, usûl demek, tedrisat demektir… Müslümanlar, hakikate sohbet ve istişare yoluyla ulaşırken, Batılılar, hakikati münakaşa yoluyla dağıtarak savrulmuşlardır. Bu sebepten İslam Medeniyetinin ilim adamları aynı zamanda “vefa” adamlarıdır. Zira her muallimin bir talebesi, her talebenin de vefası gereği unutamadığı “muallimi” “mürebbisi” “mürşidi” vardır. Batıda ise ilim haysiyetinden mahrumiyet olduğu içindir ki ilmi ve şahsi bir silsile oluşmamış, bu sebepten her filozof kendinden önceki filozofa küfrederek işe başlamıştır. Çünkü her filozof “yeryüzü tanrısıdır”. Kendini Tanrı mesabesine çıkaran bir filozofun istişareye ve sohbete ihtiyaç duyması düşünülebilir mi?

Okumaya devam et

METİN ACIPAYAM’IN MÜLAKATLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME YAZISI

13230184_726038847537634_2191722585841684539_nSohbetin İlmi Tezahürü; Mülakat Usulü / Rıfat BoynuBükük

Terkip Ve İnşâ Dergisi olarak 15. Sayımıza gelmiş bulunuyoruz. 15. Sayımızın kapak dosya konusu; Sohbet ve Tedrisattır. Dergicilikle meşgul olanlar bilirler ki, uzun soluklu dergicilik zor ve meşakkatli bir iştir. Hele de derginizin muhteva haritası fikir ağırlıklı ise, işiniz daha da zor demektir.

Terkip ve İnşâ dergisi ilk sayısından bugüne saf (mücerret) fikre yönelmiş, tedrici şekilde fikrini örgüleştirerek adım adım kutlu ve mutlu umran (medeniyet) yolculuğuna devam etmiştir. Dergimiz “bir medeniyet yürüyüşüdür” alt başlığıyla yayın hayatına girmişti. Bu güçlü bir söylem olduğu kadar iddialı da bir sözdü şüphesiz. Zira İslam Medeniyet Tasavvuru, o kadar geniş ve ciddi meseleler arz etmektedir ki, bunlar düşünüldüğü zaman, dergimizin ehemmiyeti gayet tabii idrak edilmektedir.

Dergimizin güzergâhı boyunca takip edeceği mevzu ve meselelerin on yıllık listesi hazır halde olup, her sayıyı alakalı mevzunun konu başlıklarına göre hazırlamaktayız. Ülkede bu usûl pek de bilinen bir usûl değildir. “Bizim de bir dergimiz olsun” nev’iyle başlanan küçük ve çocukça bir takım teşebbüsler, kısa sürede tükeniyor, böylece mevzusuzluğun bedeli yarı yolda kalarak ödenmiş oluyor. Biz bu türlü serkeşliklerden ve usulsüzlüklerden imtina ederek, gayet hassas ve mecnunane şekilde yolumuza devam etmekteyiz. Bu sebepten yol uzun ve yapacağımız işlerin haddi hesabı yok.

***

Mülakat, sohbetin onlarca usulünden birisi. Lisani Osmaniye’de “mülaki olmak” demek, yârânların “buluşması, yüz yüze gelmesi, görüşmesi ve kavuşması” manalarını ihtiva etmektedir. Buradaki buluşmanın, görüşmenin, kavuşmanın sebebi, dostların bir araya gelerek ilmi-fikri-irfani meselelerde sohbet ederek istişare etmesidir.

  Okumaya devam et

TERKİP VE İNŞÂ 15. SAYI ÇIKTI

13151947_610982245723860_7663086032500120407_nUmumi Neşriyatından METİN ACIPAYAM‘ın Mesul olduğu Terkip ve İnşâ dergisi ÇIKTI!…

15. sayımızın kapak dosya konusu; SOHBET ve TEDRİSAT’tır…
15. sayımızın mündericatı şöyle;

Takdim
Adnan Köksöken
Sohbetle Sahabe olanların milletindeniz
Ahmet Doğan İlbey
Sohbetin manası ve mahiyeti
Hamza Kahraman
Risalet tedrisatı, sohbet
Haki Demir
Sohbet ve tasavvuf
Prof. Süleyman Uludağ
Sohbetin bereketi
Şevki Karabekiroğlu
Sohbet eri Hz. Yunus’un şiir tahlili
Mustafa Tatcı
Sohbet, Mutlak Müderrisin Mutlak İlim tedrisatı
İbrahim Sancak
Risalet tedrisat sohbet
Metin Acıpayam
Sohbet yoluyla kalb-i selimin inşası
Ramazan Kartal
Sohbet yoluyla zevk-i selimin inşası
Abdullah Tatlı
Sohbet yoluyla akl-ı selimin inşası
Ahmet Kamil Tuncer
Sohbet medeniyeti
Bülent Civan
Sohbetin tezahürü olarak mülakat
Rıfat Boynubükük
Yeni maarif hamlesi Medeniyet Akademisi
Nurettin Saraylı
Yeni maarif hamlesi Akl-ı Selim mektebi
Alihan Haydar
Yeni maarif hamlesi Deha mektebi
Selahattin Adanalı
Yeni maarif hamlesi Enderun mektebi
Mustafa Karaşahin
Adalet Merkezi Kuruldu
Remzi Temizkalp
Medeniyet Akademisi’nin anayasa teklifi
Fatih Mehmet Kaya