Kategori arşivi: SÖZLER ve VECİZELER

KISA SÖZLER VE VECİZELER ETRAFINDA

Mağlupken ordu, yaslı dururken bütün vatan,
Rüyama girdi her gece bir fatihâne zan.

Yahya Kemal Beyatlı…
****
Bugün bu tavra ne kadar ihtiyacımız vardır… Her türlü olumsuzluğa rağmen rüyalarını “fatihâne zan” lar süsleyen gençler, durmadan, yorulmadan, çalışmalı. Alınlar terlemeden inmeyecek muhtaç olduğumuz rahmet…

Reklam

EHL-İ SÜNNET HASSASİYETİ

PARALEL DİN PEŞİNDE OLANLAR
Ehl-i Sünnet dışı camiaların tamamı tarihte marjinal olmuştur. Çünkü meşruiyet; Kur’an ve Sünneti havzalaştıran Ehl-i Sünnet’tir. Ehl-i Sünnet, İslamın ve İmanın kendisidir. Diğerleri bu ana merkezden kaçan MERKEZKAÇ KUVVET’lerdir… Merkezkaç kuvvetler meşru olmadığı içindir ki, sürekli düşmanla işbirliği içerisine girmişlerdir.

TENKİT ŞUURU HAKKINDA

Tenkit şuuru kaybolunca her yapılan tenkit YIKICI TENKİT olarak anlaşılmakta, halbuki TENKİT;

İHYA EDİCİ TENKİT, YAPICI TENKİT, YIKICI TENKİT, İNŞÂ EDİCİ tenkit olmak üzere 4 mecrada tasniflenmiştir. Tenkit şuurundan habersiz olanlar, ya “büsbütün kabul ederler” yahut da “büsbütün RED ederler” .

KISA SÖZLER VE VECİZELER -16-

UFUK TASNİFİ
Kimisinin ufku kendi evidir… Kiminin ufku bulunduğu mahalledir. Kiminin Ufku bulunduğu şehirdir. Kiminin ufku bu ülkedir. Kiminin ufku ümmet’tir. Kiminin ufku da tüm kainattır.
GENÇ ADAM, Bu ufuk tasnifinde kendini nerede görmektesin?
Bu sualin cevabı olmadan mücadele sandığın herşey hezeyan…

KISA SÖZLER VE VECİZELER -15-

Ahlakın tesis edilemediği sermaye mecrasının iki sahtekarlığa yapışması tabi’dir. Bunlar; Reklamcılık Halkla ve İlişkiler Palavrası.
İslam cemiyetinde “Kıymet” ve “Kıymetli”, fert fert dilden dile aktarılmak suretiyle takdir edilir.. Tabii sirayet “ahlak” ile mümkündür. Gerisi Batı’dan devşirme, eşyanın pazarlanması için her türlü sahtekarlığı meşru gören anlayışın tezahürü.