Kategori arşivi: İTİKAF

Mutlak Müderris Hz. Resul-i Ekrem’in Tedrisat Usûlleri

Mutlak Müderris Hz. Resul-i Ekrem’in Tedrisat Usûlleri

İslam’ın iki asıl kaynağından olan Kur’an ve Sünnet, İslam ilim ve tedrisat anlayışının temel iki kaynağıdır. Kur’an, Allah’ın Habibine vahyettiği, Sünnet ise Hazreti Peygamberin hayatında olan söz ve hadiselerin tamamına denilir.

*

İslamiyet’in ilk müderrisi Hazreti Peygamber’dir. Mutlak müderrisin mutlak talebeleri de Sahabe-i Kiram’dır. Allah’tan aldığı hakikatleri sahabelerine anlatan Hazreti Peygamber’in ilk tedrisat usulü sohbettir. Bu sohbetlerde mutlak ilme muhatap olan Peygamber’e kulak veren Sahabe Efendilerimiz ise, mutlak tedrisat usulü olan sohbet meclisinde O’na muhatap olmaları sebebiyle sahabe olmuşlar ve Hazreti Peygamber’in kutlu ve muzaffer yoluna kendilerini adamışlardır.

*

Hazreti Peygamber’in Tedrisat Usûllerine bakıldığı zaman görülecektir ki, O; muhatabına ümit ve iman aşılayan Peygamberdi. Zira, İslamiyet, ümit ve iman dinidir. Ümit imanla eşdeğerdir, Ümidini kaybeden imanını kaybetme gibi felaketli bir hale yakalanır ki, Allah hepimizi böylesi hallerden muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber etrafında örgüleşen tedrisat usullerinden sohbetle beraber üzerinde sıkça durulan mevzuların başında “ümit” “iman” ve “müjde” ler gelir. Bir çok sıkıntılı müjdeleriyle mutlak ümidi, mutlak ümitte mutlak imanı beraberinde getirmiş, böylece sahabe efendilerimizin imani inşâ dönemleri gerçekleşmiştir.

Okumaya devam et

Reklam

METİN ACIPAYAM’IN TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 16. SAYISINDA YAYIMLANAN YAZISI

İtikâf ve Tefekkür  

Tefekkür aziz ve ulvi olduğu kadar gayet zor meşgaledir… Hazreti Peygamber’in mübarek dudaklarından çıkan şu söz tefekkürün önemini işaretler: “Bir saatlik tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır.” Tefekkürün önemini bu hadis-i şerif üzerinden belirttikten sonra, diyebiliriz ki, itikâf tefekküre nişanlıdır.

Tefekkür mahiyeti icabı sükûneti ve sakinliği sever. Derin fikrediş, derin hissedişle mümkündür. His ve fikir istinatgâhının dış kabuğu sükûnetle örülmelidir. Sükûnetin sağlandığı andan itibaren insan kendini dinlemeye başlar, bu sayede tüm dikkatleri üzerine toplar. Tam da bu anda itikâfla beraber insan bütün dikkat projeksiyonunu kendi çevirir, düşünür, fikreder. Böylece itikâf, tefekküre hususi manada karargâh teşkil eder.

Okumaya devam et

TERKİP VE İNŞÂ 16. SAYI ÇIKTI

T13493299_10154319219479939_2000144988_oerkip ve İnşâ dergisi 16. sayı ÇIKTI…

Bu sayımızın kapak dosya mevzuu: İTİKAF ve TEDRİSAT’tır…

Bu sayımızın münderecatı şöyle;

Adnan Köksöken: Takdim Yazısı

İtikâf sünnetinin hikmetleri: İbrahim SANCAK

İtikaf, Ruhi (maverai) hayattır: Haki Demir

Zihni işgalin tasfiyesi itikaf ile mümkündür: Nurettin SARAYLI

Necip Fazıl, Makine ve Medeniye: Ahmet Doğan İlbey

İtikafın lüzumu: Bülent Civan

Şahsiyet inşası için itikaf: İlyas TAŞKALE

Varoluş usulü olarak inziva: Ebubekir Sıddık KARATAŞ

Tedrisat usulü olarak inziva : Hamza KAHRAMAN

İnziva idrak mahareti kazandırır: Ramazan KARTAL

İtikaf ve sıhhatli idrak: Faruk ADİL

İtikaf, bilgi işgalini bitirecek usuldür: Abdullah TATLI

Gönül aynası: Şevki Karabekiroğlu

İtikaf ve tefekkür: Metin Acıpayam

İtikaf ve kalb-i selim: Ahmet Kamil TUNCER

İtikaf ve zevk-i selim: Ahmet SELÇUKİ

İtikaf ve akl-ı selim: Osman GAZNELİ

Zihni evrenin yeniden inşası için Akl-ı Selim Mektebi: Alihan HAYDAR

Orta zeka tuzağı ve Deha Mektebi: Selahattin ADANALI

Kadro ve teşkilat için Enderun Mektebi: Mustafa KARAŞAHİN

Medeniyet Akademisinin anayasa teklifi: Fatih Mehmet KAYA

Yeni sayımızda görüşme temennisiyle, Allah’a emanet olunuz…13493299_10154319219479939_2000144988_o

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 16. SAYI HAKKINDA

13479359_10154305686689939_101558501_nTerkip ve İnşâ dergimizin 16. sayısı için hazırlıklar başlamıştır. Dergimizin yeni sayısı bu hafta içinde basılıp kargoya verilecektir.
16. sayımızın kapak dosya konusu İTİKAF ve TEDRİSAT mevzuudur.
16. sayımızın mevzu haritası şöyle;

*İtikaf sünneti ve hikmetleri
*İtikafın Ruhu tedrisata hazırlaması
*İtikafın dış tesirlere mukavemet kazandırması
*İtikafın idrak ve dikkat kesafetine katkısı
*Şahsiyet inşası için itikaf
*
*İlk medrese numunesi olarak Ashab-ı Suffa
*İnziva, itikaf ve Ashab-ı Suffa
*Risalet tedrisatı, Ashab-ı Suffa ve inziva
*
*Peygamber mesleği olarak inziva
*Varoluş usulü olarak inziva
*Tedrisat usulü olarak inziva
*İnzivanın idrak derinliğini sağlaması
*İnzivanın idrak istikametini tahkim etmesi
*İnzivanın kalbi ilme hazırlaması
*
*İnziva ve kalb-i selim
*İnziva ve zevk-i selim
*İnziva ve akl-ı selim
*İnziva ve sıhhatli idrak

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 16. SAYI HAKKINDA

Dergimizin 16. sayısı İTİKAF VE TEDRİSAT kapak dosyası olacaktır.
Mevzu Haritamız şöyle;

ON ALTINCI SAYI-TEMMUZ 2016

İTİKAF VE TEDRİSAT

*İtikaf sünneti ve hikmetleri
*İtikafın Ruhu tedrisata hazırlaması
*İtikafın dış tesirlere mukavemet kazandırması
*İtikafın idrak ve dikkat kesafetine katkısı
*Şahsiyet inşası için itikaf
*
*İlk medrese numunesi olarak Ashab-ı Suffa
*İnziva, itikaf ve Ashab-ı Suffa
*Risalet tedrisatı, Ashab-ı Suffa ve inziva
*
*Peygamber mesleği olarak inziva
*Varoluş usulü olarak inziva
*Tedrisat usulü olarak inziva
*İnzivanın idrak derinliğini sağlaması
*İnzivanın idrak istikametini tahkim etmesi
*İnzivanın kalbi ilme hazırlaması
*
*İnziva ve kalb-i selim
*İnziva ve zevk-i selim
*İnziva ve akl-ı selim
*İnziva ve sıhhatli idrak