Kategori arşivi: HİLAFET BAHİSLERİ

KARARGAH DERGİSİ 2. SAYI ÇIKTI

12991001_713923835415802_7356858148040346045_nUmumi Neşriyatından Metin ACIPAYAM’ın mes’ul olduğu Terkip ve İnşâ dergisi kadrolarının muhteva yönünden destek verdiği KARARGAH DERGİSİ’nin 2. sayısı Çıktı…

Kapak dosya konusu: KARARGAH TÜRKİYE

Fihrist şöyle;

2. sayımızın Fihristi şöyle; FİHRİST

Takdim Editör

Türkiye, medeniyet karargahı Haki Demir

Türkiye’nin stratejik ehemmiyeti Ebubekir Sıddık KARATAŞ

Türkiye’nin merkez karargah haline gelmesi Nurettin SARAYLI

Bir Abdülhamit gerek bir de Yavuz Alihan HAYDAR

Karargah olmanın fikri altyapısı İbrahim SANCAK

Karargah olmanın asli unsuru, fikir hareketleri Hamza KAHRAMAN

Türkler Arapları sömürdü mü? Şevki Karabekiroğlu

Karargah olmak için gereken ufuk Faruk ADİL

Karargah olmak için dirayet ve metanet Ahmet Muhtar TURAN

Karargah olmanın teşkilat altyapısı Mustafa KARAŞAHİN

Karargah olmanın istihbarat altyapısı Ahmet SELÇUKİ

Karargah Türkiye Metin Acıpayam

Mehmet Işik ile mülakat Metin ACIPAYAM

İkinci paralel örgüt İlyas TAŞKALE

Türkiye’nin tarihi mesuliyeti Bülent Civan

Fikir ihracı yoksa karargah yok demektir Ömer Faruk SANCAKTAR

ABD politikalarının aleniyeti Osman Kürşat BUHARALI

Günümüzde adalet anlayışı Remzi TEMİZKALP

Reklam

SURİYE SAVAŞI HAKKINDA MÜLAKATLAR -2-

1930604_796605700472337_7820299225038123895_nŞevki Karabekiroğlu ile Mülakat

Metin ACIPAYAM: Suriye’nin ümmet için manası nedir?

Suriye jeopolitik açıdan çok değerli bir coğrafyadır.  Doğu ile batı arasındaki geçiş yollarının üzerindedir. Ayrıca kuzeyden güneye Asya’dan Afrika’ya giden yolların da geçiş noktasıdır. Yine transit geçişlerin can damarı olan Mısır ve Süveyş kanalını elde tutmak için Suriye’de söz sahibi olmak gerekir. Tarihte Napolyon Mısır’ı gelip ele geçirdiğinde Suriye olmadan Mısır’da tutunmanın mümkün olmadığını görmüş bu yüzden Suriye harekatına girişmiş ama Akka kalesi önlerinde Osmanlılara yenilip çekilmek zorunda kalmıştı. Suriye yenilgisi Napolyon’un Mısır’da da sonunu getirdi ve orayı da terk etmek zorunda kaldı.

İslam tarihine baktığımızda yine tüm dikkatlerin Suriye üzerinde olduğunu görürüz. Hz. Peygamber’in (s.a.v) son seferi Tebuk Suriye üzerine idi. Hz. Ebubekir zamanında Yermuk savaşı Suriye’de yapıldı ve Hz. Ömer zamanında da fethedildi.

Suriye’nin önemini en iyi ortaya koyan olay Muaviye’nin Emevi Devletini kurarken merkez olarak Suriye’yi seçmiş olmasıdır. İslam’ın geometrik şekilde büyüdüğü Emeviler zamanında bu fütuhatçı siyasetin merkezi Suriye olmuştur. Çünkü dünyanın şah damarı sayılan kritik noktaların merkezinde yer almaktadır.

Okumaya devam et