Kategori arşivi: HAKKINDA YAZILANLAR

AHMET AY METİN ACIPAYAM’IN 150 YILLIK TÜRKÇE KAVGASI İSİMLİ ESERİNİ MİLAT GAZETESİNDE YORUMLADI

AHMET AY METİN ACIPAYAM’IN 150 YILLIK TÜRKÇE KAVGASI İSİMLİ ESERİNİ MİLAT GAZETESİNDE YORUMLAYARAK ŞUNLARI SÖYLEDİ;

Mersin CNR Kitap Fuarında ayrıca yazar ve tefekkür özelinde çalışmaları ile gelecek vaad eden Metin Acıpayam ile sohbet imkanımız oldu. Metin Acıpayam ÇARPICI KİTAP tarafından basılan 150 YILLIK TÜRKÇE KAVGASI kitabı ile harf inkılâbından Türkçe’nin kökenine kadar geniş yelpazede makalelere yer vermiş. Münif Paşa’dan Ziya Gökalp’e, Ali Suavi’den Kazım Karabekir’e, Cenap Şahabettin’den Ahmet Haşim’e, Kemal Tahir’den Salih Mirzabeyoğlu ve daha pek çok makalenin yer aldığı kitap başvuru kaynağı niteliğindedir.


Yazının Tamamına şu adresten ulaşılabilir;

http://www.milatgazetesi.com/kitap-dunyasindan-makale-100396

Reklam

15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE’NİN İSTİKBALİ BAŞLIKLI MÜLAKATIMIZ HABERVAKTİM.COM’DA

İsimsiz-1Habervaktim.com yazarlarından AHMET DOĞAN İLBEY ile yapılan mülakat HABERVAKTİM.COM adresinde. Ahmet Doğan İlbey’in mülakatımızı takdimi şöyle;

Fikir Teknesi Yayınları ve Terkip ve İnşa Dergisi gibi Büyük Doğu Fikriyatının çizgisini sürdüren dergilerde editörlük yapan ve aynı zamanda fikirli kitaplar neşreden velut yazar Metin Acıpayam dostumuz kanlı ve menfur 15 Temmuz darbesi üstüne fakire sorular gönderdi. Türkiye’nin en badireli gündemiyle alâkalı olması dolayısıyla soruları ve âcizâne verdiğimiz cevapları paylaşmak istiyorum. Nazarınızda da maksat hâsıl olursa bahtiyarız.

Okumaya devam et

METİN ACIPAYAM’IN MÜLAKATLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME YAZISI

13230184_726038847537634_2191722585841684539_nSohbetin İlmi Tezahürü; Mülakat Usulü / Rıfat BoynuBükük

Terkip Ve İnşâ Dergisi olarak 15. Sayımıza gelmiş bulunuyoruz. 15. Sayımızın kapak dosya konusu; Sohbet ve Tedrisattır. Dergicilikle meşgul olanlar bilirler ki, uzun soluklu dergicilik zor ve meşakkatli bir iştir. Hele de derginizin muhteva haritası fikir ağırlıklı ise, işiniz daha da zor demektir.

Terkip ve İnşâ dergisi ilk sayısından bugüne saf (mücerret) fikre yönelmiş, tedrici şekilde fikrini örgüleştirerek adım adım kutlu ve mutlu umran (medeniyet) yolculuğuna devam etmiştir. Dergimiz “bir medeniyet yürüyüşüdür” alt başlığıyla yayın hayatına girmişti. Bu güçlü bir söylem olduğu kadar iddialı da bir sözdü şüphesiz. Zira İslam Medeniyet Tasavvuru, o kadar geniş ve ciddi meseleler arz etmektedir ki, bunlar düşünüldüğü zaman, dergimizin ehemmiyeti gayet tabii idrak edilmektedir.

Dergimizin güzergâhı boyunca takip edeceği mevzu ve meselelerin on yıllık listesi hazır halde olup, her sayıyı alakalı mevzunun konu başlıklarına göre hazırlamaktayız. Ülkede bu usûl pek de bilinen bir usûl değildir. “Bizim de bir dergimiz olsun” nev’iyle başlanan küçük ve çocukça bir takım teşebbüsler, kısa sürede tükeniyor, böylece mevzusuzluğun bedeli yarı yolda kalarak ödenmiş oluyor. Biz bu türlü serkeşliklerden ve usulsüzlüklerden imtina ederek, gayet hassas ve mecnunane şekilde yolumuza devam etmekteyiz. Bu sebepten yol uzun ve yapacağımız işlerin haddi hesabı yok.

***

Mülakat, sohbetin onlarca usulünden birisi. Lisani Osmaniye’de “mülaki olmak” demek, yârânların “buluşması, yüz yüze gelmesi, görüşmesi ve kavuşması” manalarını ihtiva etmektedir. Buradaki buluşmanın, görüşmenin, kavuşmanın sebebi, dostların bir araya gelerek ilmi-fikri-irfani meselelerde sohbet ederek istişare etmesidir.

  Okumaya devam et

ŞAİR CELALETTİN KURT’UN ZİYARETİ

Şair Celalettin Kurt

Şair Celalettin Kurt

Kıymetli Şair Celalettin Kurt’un Kahramanmaraş’a gelişleriyle başlayan yolculuk güzergahının nihai  durağı Metin Acıpayam ve Haki Demir oldu. Sohbet İntibalarını resmi Facebook sayfasından dile getiren Celalettin Kurt şunları söyledi;

Bir “Medeniyet Akademisi” ülkemize, âlem-i İslâm’a, Türk dünyasına ne
katar; çok şeyler katar. Şu an itibariyle Kahramanmaraş’tayım; gayretli,
cevval, samimi, birikimli, donanımlı, medeniyet tasavvurlu bir ekibin sohbetindeyim, “Medeniyet Akademisi Derneği”ni kurmuşlar, “Terkip ve
İnşa Dergisi” ve onlarca medeniyet kaygılı eserle yola revan olmuşlar.
Bu samimi hareketi gönülden destekliyor; Haki Demir, Metin Acıpayam kardeşlerimi, yol arkadaşlarını medeniyetimizin selâmıyla selamlıyorum…

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ YAZARI ÇAĞATAY HAZNEDAROĞLU METİN ACIPAYAM’IN MÜLAKATLARINI DEĞERLENDİRDİĞİ YAZISI

Terkip Ve İnşâ Dergisi Mülakatlar Hakkında

Çağatay HAZNEDAROĞLU

Terkip Ve İnşâ Dergisi olarak bir yılı geride bıraktık. Dergicilikle meşgul olanlar bilirler ki, dergicilik zor ve meşakketli bir iştir. Hele de derginizin güzergah haritası fikir ağırlıklı ise, işiniz daha da zor demektir.

Terkip ve İnşâ dergisi ilk sayısından bugüne saf (mücerret) fikre yönelmiş, tedrici şekilde fikrini örgüleştirerek adım adım kutlu ve mutlu umran (medeniyet) yolculuğuna devam etmiştir. Dergimiz “bir medeniyet yürüyüşüdür” alt başlığıyla yayın hayatına girmişti. Bu güçlü bir söylem olduğu kadar iddialı da bir sözdü şüphesiz. Zira İslam Medeniyet Tasavvuru, o kadar geniş ve ciddi meseleler arz etmektedir ki, bunlar düşünüldüğü zaman, dergimizin ehemmiyeti gayet tabii idrak edilmektedir.

Dergimizin güzergâhı boyunca takip edeceği mevzu ve meselelerin on yıllık listesi hazır halde olup, her sayıyı ilgili mevzunun konu başlıklarına göre hazırlamaktayız. Ülkede bu usûl pek de bilinen bir usûl değildir. “Bizim de bir dergimiz olsun” nev’iyle başlanan küçük ve çocukça bir takım teşebbüsler, kısa sürede tükeniyor, böylece mevzusuzluğun bedeli yarı yolda kalarak ödenmiş oluyor. Biz bu türlü serkeşliklerden ve usulsüzlüklerden imtina ederek, gayet hassas ve mecnunane şekilde yolumuza devam etmekteyiz. Bu sebepten yol uzun ve yapacağımız işlerin haddi hesabı yok.

***

Yaptığımız ve yapacağımız işlerin kıymeti paha biçilemez. Bu sebepten ülke efkar-ı umumiyesi mülakat usûlü etrafında taranmak suretiyle didik didik edilmektedir. Bu işi yapan Genel Yayın müdürümüz Metin Acıpayam…. Bundan muradımız, etrafımıza kapalı kalmayarak, kıymetli işlerin ve kıymetli insanlara ulaşılabilirlik sorununu çözmektir.

Metin Acıpayam, nerde bir ehl-i kalem görse o şahsa sarılıyor, böylece yeni insanlarla ünsiyet ve münasebet kurulmuş oluyor… Bu münasebet, mülakat ile perçinlendiği vakit, orta yere çok güzel mahsuller çıkıveriyor.

Okumaya devam et

HABERVAKTİM.COM YAZARI AHMET DOĞAN İLBEY METİN ACIPAYAM’I VE KİTAPLARINI YAZDI

Ahmet Doğan İlbey Metin Acıpayam‘ın kitaplarını değerlendirdiği yazısı

Okumadığımız gün başımızın ağrıdığı, fikir gücümüzün düştüğü şu günlerde peş peşe fikirli kitaplar yayınlayan Fikir Teknesi Yayınları tarafından yeni yayınlanan kitaplardan elimizde kitaplar var. Bu kitaplardan Metin Acıpayam’a ait iki kitabı okudum önce: “Medeniyetimizin Büyük Dehası Necip Fazıl” ve “Kurşunlanan Türkçe. ”

Fikir Teknesi Yayınları’nın editörlerinden yazar Metin Acıpayam, üstad Necip Fazıl’ı 15 fasılda anlatıyor. 15 fasılın her faslı üstadın bir cephesini anlatıyor ki, daha önce okuduğumuz Necip Fazıl anlatımı değil bu. Çokça yazılan edebiyatçı, büyük şair… şeklinde tekrarlara düşülmemiş.

“Medeniyetimizin Büyük Dehası Necip Fazıl” kitabının mündericatını bazı başlıkları bile Necip Fazıl takipçileri için çarpıcılığı hemen anlaşılacaktır:

“Necip Fazıl’a doğru bakış” , “Necip Hatıralar”, “Bir rüya”, “Necip Fazıl’ın Amerika karşısındaki tavrı”,” Dehanın Müslüman olmuş hâli: Necip Fazıl”, “Felsefeyi Hesaba çeken adam: Necip Fazıl”, “Tasavvufa teslim olan deha: Necip Fazıl”, “İslamcılık etrafında Necip Fazıl”, “İki Büyük kahraman: Necip Fazıl ve Said Nursi.”

Kitabın 12. Fasıl’ında yer verilen, Sezai Karakoç’un “ Göklerin Çektiği Kartal” gibi, üstad hakkındaki cins yazılar Necip Fazıl’ı tastamam anlama tâlimi yaptırdığını belirtmeliyim.

13.Fasıl’da yer alan, Azeri akademisyen Metanet Aliyeva ve Şehr-i Maraş’ta Büyük Doğu fikriyatını külliyat hâlinde seri kitaplar hâlinde yayınlayan Haki Demir’le Necip Fazıl hakkında yapılan söyleşiler son derece fikirli ve ufuk açıcıdır.

Okumaya devam et

AKADEMYA DERGİSİ SAHİBİ GÜLÇİN ŞENEL METİN ACIPAYAM’IN YENİ KİTABINI YAZDI

150 YILLIK TÜRKÇE KAVGASI

Gülçin Şenel

 Geçtiğimiz ay yayınlanan Metin Acıpayam imzalı, “150 YILLIK TÜRKÇE KAVGASI – Harf ve Dil Tartışmaları” isimli kitab, alanında bir kaynak eser olma iddiası taşıyor. Türkiye’de 1860’lı yıllarda başlayan harf ve imlâ tartışmaları, Cumhuriyet’ten sonra Latin alfabesine geçişimizle daha da alevleniyor. İşte eserde, tartışmaların başladığı ilk yıllardan bugüne, dönemin aydın-yazar-çizer kesiminin görüşlerinden günümüz aydın-münevverlerinin görüşlerine kadar geniş bir yelpazedeki değerlendirmelere yer veriliyor. Bir tarafta, Latin alfabesine geçmenin gerekli olduğunu savunanlar, diğer tarafta buna gerek olmadığını, imlanın düzeltilmesiyle “herkesin okuyabileceği” bir yazıya ulaşılabileceğini savunanlar… Derken “Harf İnkılabı”…

Metin Acıpayam, eserinin “giriş bölümünde” şöyle takdim ediyor eserini:

Okumaya devam et