Kategori arşivi: DUYURU

TERKİP VE İNŞÂ 16. SAYI ÇIKTI

T13493299_10154319219479939_2000144988_oerkip ve İnşâ dergisi 16. sayı ÇIKTI…

Bu sayımızın kapak dosya mevzuu: İTİKAF ve TEDRİSAT’tır…

Bu sayımızın münderecatı şöyle;

Adnan Köksöken: Takdim Yazısı

İtikâf sünnetinin hikmetleri: İbrahim SANCAK

İtikaf, Ruhi (maverai) hayattır: Haki Demir

Zihni işgalin tasfiyesi itikaf ile mümkündür: Nurettin SARAYLI

Necip Fazıl, Makine ve Medeniye: Ahmet Doğan İlbey

İtikafın lüzumu: Bülent Civan

Şahsiyet inşası için itikaf: İlyas TAŞKALE

Varoluş usulü olarak inziva: Ebubekir Sıddık KARATAŞ

Tedrisat usulü olarak inziva : Hamza KAHRAMAN

İnziva idrak mahareti kazandırır: Ramazan KARTAL

İtikaf ve sıhhatli idrak: Faruk ADİL

İtikaf, bilgi işgalini bitirecek usuldür: Abdullah TATLI

Gönül aynası: Şevki Karabekiroğlu

İtikaf ve tefekkür: Metin Acıpayam

İtikaf ve kalb-i selim: Ahmet Kamil TUNCER

İtikaf ve zevk-i selim: Ahmet SELÇUKİ

İtikaf ve akl-ı selim: Osman GAZNELİ

Zihni evrenin yeniden inşası için Akl-ı Selim Mektebi: Alihan HAYDAR

Orta zeka tuzağı ve Deha Mektebi: Selahattin ADANALI

Kadro ve teşkilat için Enderun Mektebi: Mustafa KARAŞAHİN

Medeniyet Akademisinin anayasa teklifi: Fatih Mehmet KAYA

Yeni sayımızda görüşme temennisiyle, Allah’a emanet olunuz…13493299_10154319219479939_2000144988_o

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 16. SAYI HAKKINDA

13479359_10154305686689939_101558501_nTerkip ve İnşâ dergimizin 16. sayısı için hazırlıklar başlamıştır. Dergimizin yeni sayısı bu hafta içinde basılıp kargoya verilecektir.
16. sayımızın kapak dosya konusu İTİKAF ve TEDRİSAT mevzuudur.
16. sayımızın mevzu haritası şöyle;

*İtikaf sünneti ve hikmetleri
*İtikafın Ruhu tedrisata hazırlaması
*İtikafın dış tesirlere mukavemet kazandırması
*İtikafın idrak ve dikkat kesafetine katkısı
*Şahsiyet inşası için itikaf
*
*İlk medrese numunesi olarak Ashab-ı Suffa
*İnziva, itikaf ve Ashab-ı Suffa
*Risalet tedrisatı, Ashab-ı Suffa ve inziva
*
*Peygamber mesleği olarak inziva
*Varoluş usulü olarak inziva
*Tedrisat usulü olarak inziva
*İnzivanın idrak derinliğini sağlaması
*İnzivanın idrak istikametini tahkim etmesi
*İnzivanın kalbi ilme hazırlaması
*
*İnziva ve kalb-i selim
*İnziva ve zevk-i selim
*İnziva ve akl-ı selim
*İnziva ve sıhhatli idrak

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 16. SAYI HAKKINDA

Dergimizin 16. sayısı İTİKAF VE TEDRİSAT kapak dosyası olacaktır.
Mevzu Haritamız şöyle;

ON ALTINCI SAYI-TEMMUZ 2016

İTİKAF VE TEDRİSAT

*İtikaf sünneti ve hikmetleri
*İtikafın Ruhu tedrisata hazırlaması
*İtikafın dış tesirlere mukavemet kazandırması
*İtikafın idrak ve dikkat kesafetine katkısı
*Şahsiyet inşası için itikaf
*
*İlk medrese numunesi olarak Ashab-ı Suffa
*İnziva, itikaf ve Ashab-ı Suffa
*Risalet tedrisatı, Ashab-ı Suffa ve inziva
*
*Peygamber mesleği olarak inziva
*Varoluş usulü olarak inziva
*Tedrisat usulü olarak inziva
*İnzivanın idrak derinliğini sağlaması
*İnzivanın idrak istikametini tahkim etmesi
*İnzivanın kalbi ilme hazırlaması
*
*İnziva ve kalb-i selim
*İnziva ve zevk-i selim
*İnziva ve akl-ı selim
*İnziva ve sıhhatli idrak

METİN ACIPAYAM HABER X.COM’DA

haberxBir çok internet sitesinde yazı ve faaliyetleri yayımlanan METİN ACIPAYAM, HABERX.COM adresinde de devamlı ve sürekli olarak yazacaktır.

Okuyucularımızın en derin dikkatlerine duyurulur….

HABER X.COM: http://www.haberx.com/

Metin Acıpayam’ın yazılarına;

http://www.haberx.com/medeniyet_tasavvurunun_lisan_havzasi_mayinli(19,w,22141,207).aspx adresinden ulaşabilirsiniz…

YENİ KİTAP ÇALIŞMALARIMIZ HAKKINDA

Okuyucularımızın dikkatine 

Yeni kitaplarımızla alakalı tefrikalar en yakın zamanda “metinacipayam.net” sitemize girilecektir. Şimdilik Ruznâmelerimizle devam etmekteyiz. Çok yakın zaman da diğer ve farklı çalışmalarımızla alakalı gerek yazı, gerekse başka faaliyetlerimizin dökümanları sitemize yüklenecektir.

Gayret bizden Muvaffakiyet Allah’tandır…

KADRO ve HAREKET DERGİSİ HAKKINDA

resimKADRO VE HAREKET DERGİSİ
Milyonlarca hamiyetperver insan hareket halinde… Ülke ve ümmet için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne var ki, lider-kadro-teşkilat, fikir-müessese-tatbikat, itaat-itiraz-isyan, nüfuz-telkin-tesir, fikir hareketi-içtimai hareket-siyasi hareket, hareketin tabiatı-hareketin meşruiyeti-hareketin merhaleleri, şahsiyet-cemiyet-devlet, mücadele fikri-strateji fikri-taktik fikri, ricat fikri-manevra fikri-tedbir fikri, müdafaa fikri-taarruz fikri, gibi daha birçok mevzuda kitap ve dergi yok, yani tetkik ve telif çalışması yok. Fikri olmayan bir mevzuun fiili, tatbikatı, hareketi olur mu, olursa netice ne olur?
Dergi, müşterek fikir üretim ve neşir vasıtasıdır. Yukarıda sayılan ve sayılamayan yüzlerce mevzuda fikir üretmek, neşretmek, gerektiğinde talim ve terbiye müesseselerini ihdas etmek için öncelikle bir dergi çıkarılması şart. Dergiyle meselenin fikriyatı ortaya konulduktan sonra talimi ve tatbikatına dair Müslümanların yol alması mümkün olabilir.
Terkip ve İnşa dergisi kadrolarının fikir üretim hacmi ile bunları tatbik etme imkanı arasında uçurum var. İmkanlarımız fikrimizi taşıyacak kadar fazla değil. BU SEBEPLE, DERGİYİ ÜSTLENECEK, ŞAHSI VEYA KURULUŞU ADINA ÇIKARACAK OLANLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ.
Hazırladığımız mevzu haritasının bir kısmını teferruatlı, bir kısmını başlık olarak aşağıda yayınlıyoruz. Mevzu haritasının tamamı burada yayınlanandan ibaret değil, malum olsun. Tamamını teferruatıyla yayınlamıyoruz zira meseleden anlamayanlar alıyor, istismar ediyor ve en kötüsü muhtevasını tahrip ediyor.

MEVZU HARİTASI

BİRİNCİ YIL

1.SAYI-LİDER
*Lider nedir?
*Liderliğin vasıfları
*Liderliğin zuhur şartları
*Lider çeşitleri nedir?
*Fikri liderlik
*İçtimai liderlik
*Siyasi liderlik
*Manevi liderlik
*Lider ve mefkure
*Lider ve kuvvet
*Lider ve müeyyide
*Lider ve itaat
*Lider ve itiraz
*Lider ve istişare
*Lider şahsiyet terkibi
*Liderlik şahsiyetinin cem etme mahareti
*Liderlik ve tek adamlık
*Tek adamlığın tehlikeleri
*Liderliğin zarureti
*Tek adamlığın tedbirleri

2.SAYI-LİDER VE KADRO
*Lider ve kadro bütünlüğü
*Lider ve kadro ayrışmasının tehlikeleri
*Liderin kadroya bakışı
*Kadronun lidere bakışı
*Lider ve kadro arasındaki münasebet ağı
*Liderlik ahlakı-kadro ahlakı
*Kadrosuz liderlik, tek adamlıktır
*Kadrosuz liderlik, mistik mahiyet kazanır
*Kadrosuz liderlik, fikri bütünlüğünü sağlayamaz
*Kadrosuz liderlik, tatbikat bütünlüğünü sağlayamaz
*Kadrosuz liderlik, harekete yabancılaşır
*Kadrosuz liderlik, nefs putu haline gelir
*Kadrosuz liderlik, kumanda heyeti olmadan ordu yönetmektir

3.SAYI-LİDER VE TEŞKİLAT
*Lider-kadro-teşkilat bütünlüğü
*Lider-kadro-teşkilat bütünlüğündeki arızalar ve maliyetleri
*Lider-kadro-teşkilat-halk silsilesindeki tatbikat yolu
*Lider-kadro-teşkilat-halk silsilesindeki tatbikat arızaları ve maliyeti
*Halk-teşkilat-kadro-lider silsilesindeki veri akış yolu
*Halk-teşkilat-kadro-lider silsilesindeki veri akış yolundaki arızalar ve maliyetleri
*Liderin, teşkilatı kadrolarla idare etmesi
*Liderin, teşkilatı doğrudan idare etmesi
*Teşkilatın lidere, kadrolar üzerinden ulaşması
*Teşkilatın lidere, doğrudan ulaşma imkanının olması
*Liderin teşkilat üzerindeki hakimiyeti
*Teşkilatın lidere bağlılığının ölçüleri
*Liderin teşkilat üzerindeki murakabe esas ve vasıtaları
*Teşkilatın lideri halka ulaştırması

4.SAYI-LİDER VE HALK
*Halkın lidere ihtiyacı var
*Liderin halka karşı vazife ve mesuliyetleri
*Liderin halkı değiştirme vazifesi
*Liderin halkı geliştirme vazifesi
*Lider olmadığında halk harekete geçmez
*Lider halkın hareket kaynağıdır
*Lider, halkı tek şahsiyet haline getiren insandır
*Lider halkın toplu hareketini mümkün kılar
*Lider halkın itimat kaynağıdır
*Lider halkın itibar kaynağıdır
*Lider halkın gözünde meşruiyet kaynağıdır
*Lider halk nezdinde en tesirli kanaat önderidir
*Lidersiz halk, kaosa sürüklenir
*Halk kendini liderle özdeşleştirir
*Halk liderle mukavemet gücü kazanır
*Halk liderin şahsında cesaret üretir
*Halk liderle hamle ve hareket istidadı kazanır

5.SAYI-KADRO
*Kadro nedir?
*Kadroların vasıfları
*Kadroların mesuliyeti
*Kadroların vazifeleri
*Fikir kadrosu
*Talim ve terbiye kadrosu
*Sevk ve idare kadrosu
*Kadroların fikri talim ve terbiyesi
*Kadroların ilmi talim ve terbiyesi
*Kadroların tatbikat talimi
*Kadroların lidere bakışı
*Kadroların liderliği tahkim etmesi
*Kadroların liderin veri ihtiyacını karşılaması
*Kadroların liderliği halka kabul ettirmesi
*Kadroların lideri çerçeve içinde tutması
*Kadroların lideri tek adamlıktan alıkoyması
*Kadroların lider ve teşkilat arasında köprü olması
*Kadroların lider ile halk arasında köprü olması
*Kadroların teşkilatı sevk ve idare etmesi

6.SAYI-KADRO DERECELERİ
7.SAYI-KADRO VE TEŞKİLAT
8.SAYI-KADRO VE İDARE
9.SAYI-KADRO VE HALK
10.SAYI-TEŞKİLAT
11.SAYI-TEŞKİLAT VE MENSUBİYET
12.SAYI-TEŞKİLAT VE HALK

İKİNCİ YIL

13.SAYI-TEŞKİLAT FİKRİ
14.SAYI-KÜÇÜK TEŞKİLAT FİKRİ
15.SAYI-ÇATI TEŞKİLAT FİKRİ
16.SAYI-MÜESSESE FİKRİ
17.SAYI-İNŞA FİKRİ
18.SAYI-TATBİK FİKRİ
19.SAYI-TELKİN FİKRİ
20.SAYI-NÜFUZ FİKRİ
21.SAYI-TESİR FİKRİ
22.SAYI-İDARE FİKRİ
23.SAYI-BÜYÜME FİKRİ
24.SAYI-DERİNLEŞME FİKRİ

ÜÇÜNCÜ YIL

25.SAYI-FİKİR HAREKETİ
26.SAYI-İÇTİMAİ HAREKET
27.SAYI-SİYASİ HAREKET
28.SAYI-MİLLETLERARASI HAREKET
29.SAYI-HAREKETİN TABİATI
30.SAYI-HAREKETİN MEŞRUİYETİ
31.SAYI-HAREKETİN MERHALELERİ
32.SAYI-HAREKET VE HAYAT
33.SAYI-HAREKET VE ŞAHSİYET
34.SAYI-HAREKET VE CEMİYET
35.SAYI-HAREKET VE DEVLET
36.SAYI-DOST VE HASIM HAREKETLER

DÖRDÜNCÜ YIL

37.SAYI-MÜCADELE FİKRİ
38.SAYI-STRATEJİ FİKRİ
39.SAYI-TAKTİK FİKRİ
40.SAYI-MÜDAFAA FİKRİ
41.SAYI-TAARRUZ FİKRİ
42.SAYI-RİCAT FİKRİ
43.SAYI-MANEVRA FİKRİ
44.SAYI-TEDBİR FİKRİ
45.SAYI-İTTİFAK FİKRİ VE AHLAKI
46.SAYI-İHTİLAF FİKRİ VE AHLAKI
47.SAYI-MUVAZENE FİKRİ
48.SAYI-HAKİMİYET FİKRİ VE AHLAKI