HUTBE-İ ŞAMİYE ÜZERİNDEN SURİYE SAVAŞINI YENİDEN DEĞERLENDİREBİLMEK

ozge-sena-bigec-2Metin Acıpayam: Hutbe-i Şâmiye’ye nisbetle Suriye’de olan bitenlerin umumi değerlendirmesini nasıl yapmalıyız?

Özge Sena Bigeç: Evvelâ; bir genç düşünün ki; tüm dünyaya Hakikati haykırıyor. Hakikat için yaşayıp hayatını yine onun uğrunda hitâme erdiriyor. Van’dan çıkıp İstanbul’a geliyor. Ve tüm seyahatlerinde sahte hocaları tokatlayıp, hakiki hocaları baş tâcı ediyor. Asrının hiç söylenmemiş sözlerini söylüyor, hiç yapılmamış tesbitlerini yapıyor, muhatablarını hak ve hakikat adına kendine gıbta ettiriyor. Fakat bu gıbtayı dahi kendisi istemeyecek ve taleb etmeyecek ve tenezzülde dahi bulunmayacak derecede de tevazu’ ve ihlas içinde yaşıyor. Makam! diyorlar; reddediyor! Dünya! diyorlar; reddediyor! Para! diyorlar; reddediyor! Sus! diyorlar; reddediyor! Kesret! Diyorlar; reddediyor! Başka bir ülkede huzur! diyorlar; reddediyor! İşte böyle bir Azîz Rûh, henüz 35 yaşında iken Şam’a gidiyor. 35 yaşında bir İslam Delikanlısı!…. Emevi Camii’nde binlerce insana hitab ediyor. Bu azim cemaatin içinde birçok ulema da Anadolu’nun yanık bağrından gelen bu gür sadâyı dinliyor. Bu genç; Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’dir. Mevzulardan ve kitablardan ve hadiselerden evvel, nasıl birinden bahsedeceğimizi ve kendisinin -bu cazibedar asırda- reddiyelerini ve mücadelelerini ve mücahedelerini iyi bilmemiz gerekiyor. Aksi halde; idrakiyetimiz hep nâkıs kalacaktır. Zira hakiki âlimlerin hayatları da şuurlu bir kitabtır ki; nasibliler bu çetin hayattan müstefid olurlar.

Yıl 1911.. Bediüzzaman 35 yaşında Şam yollarında… Emevi Camii’nin minberinden tüm Müslüman Devletleri’ne sesleniyor! Nezih ve nazif bir şekilde tesbitlerini sunuyor ve ikazda bulunuyor. İkaz; uyandırmak ma’nasındadır. Oradan tüm Müslüman halklarını silkeleyip uyandırmak istiyor, birer birer düşmanlarını gösteriyor. Çok üzülerek belirtmeliyim ki; Âlimlerimiz dinlenmediği için belalar masumların üzerine yağdıkça yağıyor. Böyle bir âlim daha 100 yıl evvelinde bugünün haritasını çıkarıp, aman ha! diyor, tesbit ve teşhislerde bulunuyor. Ancak dinlenilmediği için acı günler birbiri ardına geliyor. 100 yıl evvelinde Bediüzzaman Hazretleri’nin yapmış olduğu ma’nevi tetkikat, tahkik ve tatbik edilebilseydi, bugün bu akıbet -Allahu alem- olmayacaktı.

Bugün 35 yaşında bâtılın karşısına çıkıp, hakîkâti haykıran, bu uğurda yollar aşan kaç kişi gösterebilirsiniz? Suriye Hâdisesi bir âyine gibi hepimizin kendi veçhinde okuması gereken ibret-nümâ bir levhâdır. Makamın, paranın, ve sâir fâni zevklerin verdiği ‘âkıbeti acı lezzetler’den kaç kişi başını kaldırıp, İslam Devletleri için kanını canını fedâ ediyor?! Tâ ki; mâsumun ve mazlûmun canı artık yanmasın, silahlar düşmanlara teslim edilmesin, her türlü tecâvüzat son bulsun!

Metin Acıpayam: Hutbe-i Şâmiye bilhassa bu zamanda ciddi öneme sahiptir. Bu önemin sebebi; Said Nursi Hazretlerinin, Şam ulemasının ısrarıyla oradaki ilim ehline vermiş olduğu İlim-Hikmet-Tefekkür mülahazalarıdır. Hutbe-i Şâmiye’yi ilmî, fikrî güzergâhta nereye koyabiliriz?

Özge Sena Bigeç: Bir hekîmi hekîm yapan evvelâ “tesbit”idir. Sâniyen “tedâvi”sidir. Tesbiti ve tedâviyi yapamayanın hekîm olamayacağı gibi; Hakiki Âlîm’i de hakiki yapan asra dair yapmış olduğu isabetli tesbitleri ve tedavi için hazırlamış olduğu “reçete”dir. İlmî ve fikrî ve aklî ve hissî ve rûhî tüm güzergâhlarda Hutbe-i Şamiye bir “reçete”dir.

6 hastalık tesbit eder Bediüzzaman Hazretleri Hutbe-i Şamiye’de. Bu 6 hastalığı da 6 kelime ile tedavi eder. Hastalıkların Birincisi; Ye’is’tir. Ümitsizlik. Ümitsizliğin her hayra ve harekete mani olduğunu, bir an evvel bundan kurtulmak ve korunmak gerektiğinin altını çizer. İkincisi; Sıdk’tır. Doğruluk. Doğruluğun sosyal ve siyasi hayatta ölmeye başladığını (Tesbit tarihine dikkatinizi celb ederim: 1911), insanlığın belini kırdığını, hemen sıdka geri dönülmesi gerektiğini açıklar. Üçüncüsü; Adâvete Muhabbet’tir. Düşmanlığı sevmek. Bunun da Müslümana asla yakışmadığını ve dostluğun ikame ve idame bulup Sevgi Dini olan İslamiyetin buna izin vermediğini belirtir. Dördüncüsü; Nurani Rabıtaların Bilinmemesi’dir. Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaların bilinmediği, bunlar bilindiği ve idrak edildiği takdirde hakiki kardeşlik olan uhuvvetin yaşanabileceğini söyler. Beşincisi; İstibdâd’tır. Keyfî ve cebrî idare yönetimi. Altıncısı; Menfaat-ı Şahsiye. Şahsi menfaat üzere yaşamak ve çalışmak. İslam’ın ve Uhuvvet’in menfaatleri uğruna çalışmamak. Ve bunun getirdiği küllî zararlar.

Kısaca izahını yapmış olduğum reçetenin bu başlıkları Bediüzzaman Hazretleri’nin Hutbe-i Şamiye isimli Kur’an Soluklu eserinin kelimâtında tafsilatlıca yer verilmiştir.

Bu hastalıkların tedavisinde ise; Birinci Kelime; “El-emel”dir. Yani; rahmet-i İlâhiyeye kuvvetli ümit beslemek. İkici Kelime; Ümit. Ye’isi ümitsizliği öldürüp, ümidi yeşertip diriltmek. Üçüncü Kelime; Sıdk’tır. Sıdkı, doğruluğu ihya etmek. Dördüncü Kelime; Muhabbet. Husumetin, düşmanlığın yerine muhabbetin dostluğun sevilmesi. Beşinci Kelime; Kudsî Rabıta. Gerçek rabıtamız olan kudsî milliyetin rabıtasını bulmak. Altıncı Kelime; Şûrâ. Müslümanların saadetlerine vesile olan meşveret-i şer’iye..

Metin Acıpayam: Hutbe-i Şâmiye’de geçen “Hristiyanlığın malı olmayan medeniyeti ona ithaf etmek feleğin ters dönmesine delildir.” sözünden hareketle, medeniyetin tek; O’nun da Tevhid medeniyeti olduğunu söyleyebilir miyiz?

Özge Sena Bigeç: Medeniyet; medenî yani medine oluştur. Medine; ma’lumunuz Hazreti Peygamber’in Mekke’den hicretlerinin ilk yeridir. Yesrib’tir Medine. İslam’dan sonra Medine olup Medeniyet’e kavuşmuştur. Medeniyet; evvel-âhir Hazreti Muhammed ile ve O’nun getirdiği İslam Dini ile oluşmuştur. Şu durumda; batıda dahi bir medeniyet var ise; bu medeniyet; Doğu’dan, Doğru’dan, Doğuş’tan ve  Doğruluk’tan gelmiştir. Bunun batı kaynaklı olduğunu söylemek Tesbit Üstadı Bediüzzaman’ın belirttiği gibi feleğin ters dönmesi, gözlerin şaşı görmesi, kalplerin kıblesini şaşırması iledir.

Teşekkür ederiz.

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s