LİSAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ANA MEVZU HARİTASI

LİSAN MESELESİ

 İlm-i Müdevven (Derlenen İlim) Usulû

 

Eser Çerçevesi

1-Eserin teknik hüviyeti

1-1-Baskı yeri, tarihi

1-2-ISBN numarası

1-3-Sayfa sayısı

2-Kaynak ve mensubiyet tasnifi

2-1-İslam ilim telakkisine tabi olanlar

2-2-Batı bilim telakkisine tabi olanlar

2-3-Eklektik telakkiye tabi olanlar

3-İslam bilgi telakkisindeki tarif ve tasnif

3-1-İrfan mecrasına ait

3-2-İlim mecrasına ait

3-3-Tefekkür mecrasına ait

3-4-Sanat mecrasına ait

4-İslam ilim telakkisindeki tarif ve tasnif

4-1-Kur’an ilimleri mecrasına ait

4-2-Tevhid ilimleri mecrasına ait

4-3-Beşeri ilimler mecrasına ait

4-4-Müspet ilimler mecrasına ait

5-Derinlik tarif ve tasnifi

5-1-Tercüme eser

5-2-Tetkik eser

5-3-Telif eser

5-4-Keşif eser

5-5-Terkip eser

  • Lügat Çalışması
  • Mukaddime Çalışması
  • Kadim Lügat Taramaları

(Birinci safha Tanzimat’a kadar, İkinci Safha 1839-1863, Üçüncü Safha 1863- 1928, Dördüncü Safha 1928-2016) (Kelime Sayısı, Arabi ve Farisi kelimeler, Terkip (Osmanlıca) Kelimeler, Tanzimat Sonrası Fransızca, 1928 sonrası İngilizce kelimelerin listesi )

Tarihi kaynaklara bağlılık (Katip Çelebi’nin Keşfü’z- Zunûn eserinin muhakkak tetkiki, Alakalı Tabakat Eserleri)

  • Cumhuriyet Sonrası için Hususi bölümlerin ayrılması
  • Uydurukça Kelimelerin tetkiki, tesbiti, ve bu kelimelerin gramer kaidelerine aykırılıklarının ispatı
  • Tenâfür çalışması

 

 

– Mücerret Ve Müşahhas Çalışmalar

Mücerret Çalışmalar

– Lisan-Zaman münasebeti

Zaman ahengli bir oluş ifadesidir. Ahengin ve Oluşun Lisan Münasebeti

-Lisan-Hayat münasebeti

-Lisan-Su münasebeti

-Lisan-kader münasebeti

-Lisan-mekan münasebeti

-Lisan-İnsan münasebeti

-Lisan-Varlık münasebeti

-Lisan-Musiki münasebeti

Musiki Dili; Osmanlıca

Musikinin Özü Lisan Güzelliğidir

Söz- Ses-Musiki Münasebeti

Söze Musiki Katmak deyimi

Kelimeler Sözün Mücevherleridir

Söz Mücevharatının Ses Ahengi Kurması

Ses Sözün Cem’idir. Sesin ve Sözün terkibinden Musikinin Doğması

 

Müşahhas Çalışmalar

Tetkik Eserler

– “Uyduruk Aydınların Uydurukçası” isimli eser

-Lisan Kurumunun Dünden Bugüne Reisliğini (Başkanlığı) yapmış tüm eşhasın hayat hikayesi. (İslam’a bakışı, Milliyetçilik Yorumları, Anadolulu olup olmadıkları, soy ağaçları vesaire)

-İslamcı Uydurukçular (MAVERA ekibini tetkik ve tespit)

Yedi Güzel adam denilen uyduruk aydın tiplemelerinin lisan laubaliliği hakkında eser. (Mavera dergisinin tetkiki, Alakalı şahısların eserlerin taranması)

– Lisan Kurumunu Rusya’nın Polit Bürosu kurmuştur. Alakalı vesikaların neşri

– Mustafa Kemal’in Rusya’dan Lisan ile alakalı anlaşma hikayesi (1943 Büyük Doğu dergilerinin taranması- Dedektif X bir mahlasıyla yazılan yazılar- )

-Lisanla alakalı 100 civarında eserden tutulan notların şerh çalışması

 

 

-MÜESSESE FİKRİ

-Lisan keşmekeşini bitirecek müessese fikrinin geliştirilmesi

-Fikirsiz müessese olmaz. Müessesesiz fikir de ruhsuz ve pörsümeye mahkumdur.

-1928’den sonra, lisan meselesiyle alakalı “müessese fikri olan var mıdır?” varsa tetkik ve tespiti

-Lisan Külliyesi Müessese Modeli (Model üzerinde çalışıldı)

-Lisan Külliyesi’nin kalbi Mısır’da, Beyni Türkiye’de, diğer uzuvları Bosna’da olmak kaydıyla oluşturuldu…

-Batı’dan gelen lisan sadırıları Bosna’dan, İslam Coğrafyasıyla münasebeti sağlayacak altyapı da Mısır üzerinden gerçekleşmelidir.

-Sevk ve İdare İstanbul’daki külliyeden olmalıdır.

-Lisan Külliyesi her şehirde bir ana merkez olmak şartıyla, bölge bölge tasnif edilmeli, haftalık küçük, aylık büyük, yıllıkta hal muhasebesi gerçekleşmeli

-Lisan Külliyesinin tüm kurum ve müesseselerde müeyyide kudretinin bulunması gerekliliğinin fikri alt yapısını kurma

Çalışmak isteyen arkadaşlar için irtibat numarası:

0507-465-58-88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s