KARARGAH DERGİSİ VE ÇALIŞMALAR HAKKINDA

10553380_690949877713198_1767209384810196376_n 10553380_690949877713198_1767209384810196376_n (1)Karargah Dergisi 1 Nisan’da çıkıyor… 

Genel Yayın Yönetmenliği vazifesini METİN ACIPAYAM‘ın  yaptığı Terkip ve İnşâ dergisi kadrolarının, muhteviyat bakımından destek verdiği Karargah Dergisi 1. Nisan’da Çıkıyor…
Karargah dergisi Türkmen-der Yayın organıdır.

Türkmen- Der Genel Başkanı Mehmet Ali Öztürk beyefendidir. Bu vesile ile TÜRKMEN-DER mücadelenin tüm “karargahını” kurmuş bulunuyor…

Karargah Dergisi, Suriye savaşı ve İslam Coğrafyasındaki “oluş” ve “olamayış” mevzuları ile doğrudan irtibatlı olan, mücerret fikrin derinlikleriyle müşahhas-aktüel meselelere nüfus etmeyi planlayan yayın politikası ile meydan yerine çıkıyor.
Hayırlara vesile olması temennisi ile…

Gayret bizden muvaffakiyet Allahtan’dır…

Karargah Dergisi, mülakat dosyalarımız hazırlanmıştır… Bu kapsamda; DIŞİŞLERİ BÜROKRASİSİYLE MÜLAKAT, FİKİR VE İLİM ADAMLARIYLA MÜLAKAT, UZMAN VE STRATEJİSTLERLE MÜLAKAT, YARDIM KURULUŞLARIYLA MÜLAKAT başlıklarıyla 4 Ana başlıkta tasniflenmiştir.

Mülakat Soruları;

DIŞİŞLERİ BÜROKRASİSİYLE MÜLAKAT

*Milletlerarası dengelerde Suriye nerede duruyor?

*Suriye’de hangi ülke hangi gurubu terörist tarif ve tasnifine alıyor, bunu neye hangi ölçülere göre yapıyor, kendi ülkesinin menfaati bu meselede ne kadar etkili?

*ABD, Suriye’ye nasıl bakıyor, oradan ne bekliyor, Rusya’yı neden dengelemiyor?

*AB, Suriye’ye nasıl bakıyor, ne bekliyor, müdahale etmekten veya inisiyatif almaktan neden çekiniyor?

*AB, Suriye meselesinin ne kadarını mülteci meselesi üzerinden okuyor, mülteci meselesinin AB’ye maliyeti ve tesirleri ne olur?

*Rusya, Suriye’ye neden müdahale etti, Suriye’de nasıl bir ülke hayali kuruyor?

*Rusya, Suriye’de İran’la ne derecede ittifak halinde, ne tür gelişmeler olursa bu ittifak çözülür?

*Rusya’nın Suriye’ye müdahalesi; kısa, orta ve uzun vadede kendi içindeki Müslüman unsurları nasıl etkiler, bu etki Rusya’yı zorlayacak noktaya kadar ulaşır mı?

*İran, Suriye’de ne arıyor, ne istiyor, istediğini gerçekleştirecek gücü var mı?

*İran, Suriye’de Rusya ve batılı ülkelerle ittifak yaparak İslam dünyasındaki meşruiyet ve kıymetini ne derecede kaybetti, bu kayıp Suriye’den daha kıymetli midir?

***

*Türk hariciyesi Suriye’ye nasıl bakıyor?

*Türk hariciyesinin Suriye’deki siyasi ve askeri hedefleri nedir?

*Türk hariciyesinin Suriye’ye bakışında sınır emniyeti ne kadar etkilidir?

*Türk hariciyesinin Suriye’ye bakışında bölgede nüfuz sahibi olma çabası ne derecede etkilidir?

*Türk hariciyesinin Suriye’ye bakışında mülteci meselesi ne kadar etkilidir?

*Türkiye’nin Suriye’deki siyasi ve askeri hedeflerini gerçekleştirecek gücü var mı?

*Türkiye’nin Suriye’deki siyasi ve askeri hedeflerini gerçekleştirmesi için hangi ittifak ağına sahip olması gerekir?

***

*Suriye savaşı mevcut dengeleriyle devam ederse, Rusya, İran, ABD, AB ne kadar dayanır?

*Suriye savaşındaki dayanıklılık testinin ne kadarı siyasi, ne kadarı iktisadi, ne kadarı askeri sahaya aittir?

*Türkiye, Suriye savaşı mevcut dengeleriyle devam ederse ne kadar dayanır?

*Mülteci meselesiyle paralel olarak Türkiye’nin dayanma sınırı nedir, zaman ve maliyet sahalarında ayrı ayrı dayanma süresi nedir?

*Türkiye’de kamuoyunun dayanma süresi sizce ne kadardır?

FİKİR VE İLİM ADAMLARIYLA MÜLAKAT

 

*Suriye’nin ümmet için manası nedir?

*Suriye savaşının ümmet olmak için nasıl bir katkısı var?

*Cihadın ümmet olmaya katkısı nedir, Suriye misalinde cihadın tesiri nasıl okunabilir?

*İslam coğrafyasının her bölgesinden yiğitlerin gelmesi ümmet olma sürecinde mesafe almamıza katkıda bulunuyor mu, nasıl?

***

*Şia’nın Suriye’deki ihanetini nasıl değerlendirmek gerekir?

*Suriye cihadı, Şia’yı ümmetin bünyesinden dışarı attı mı?

*Şia’nın bir daha İslam ümmetinden olduğunu iddia etme imkanı kaldı mı?

***

*Suriye’de Rusya, ABD, AB gibi küresel, İran gibi yerel güçlerin küçük farklarla aynı noktada buluşması, Suriye cihadını ümmetin kurtuluş savaşı seviyesine çıkarır mı?

*Suriye’de büyük ve küçük birçok gücün zımni ittifakı, ümmetin kurtuluş savaşının ancak topyekun kurtuluş savaşı olarak mümkün olduğunu mu gösteriyor?

*Şia ve İran’ın küresel güçlerle birlikte Müslüman katletmesi, ümmetin kurtuluş savaşını aynı zamanda Şia’ya karşı da vermesi lüzumunu ortaya çıkardı mı?

*Topyekun kurtuluş savaşı zaruret haline gelmişse, bunun bir merkez karargaha ihtiyacı var mıdır, varsa Türkiye’nin karargah ülke olma ihtimal ve imkanı var mıdır?

*Türkiye’nin topyekun kurtuluş savaşının karargahı olması, mevcut dünya düzeni ve milletlerarası dengeler açısından mümkün olabilir mi?

*Türkiye’nin “resmi” anlamda karargah olması mümkün değilse veya fazla tehlikeliyse, gayrı resmi bir karargah olma ihtimali var mıdır, varsa bu nasıl gerçekleştirilebilir?

***

*Türkiye’nin Suriye siyasetini değerlendirir misiniz?

*Bugünden sonra Suriye meselesinde Türkiye neler yapabilir, yapmalıdır?

***

*SURİYE PLATFORMU’nun kurulması gerekir mi, böyle bir teşebbüs olduğunda katılır mısınız?

*Suriye Platformuna İslam dünyasındaki fikir ve ilim adamlarının katılımı gerekir mi, katılmaları sağlanabilir mi, nasıl sağlanır?

*Suriye Platformu bünyesinde sivil toplum koordinasyon merkezi kurulmalı mıdır, böyle bir teşebbüse destek verir misiniz?

*Suriye Platformu, Ümmete dönük beyanname yayınlanmalı mıdır, böyle bir teşebbüse katılır mısınız?

*Suriye Platformu, dünyaya (insanlığa) dönük bir beyanname yayınlanmalı mıdır, böyle bir teşebbüse katılır mısınız?

*Suriye Platformu bünyesinde milletlerarası bir neşriyatın çıkarılması gerekir mi, böyle bir fikrin hayat geçirilmesine destek olur musunuz?

UZMAN VE STRATEJİSTLERLE MÜLAKAT

 

*Suriye’nin dünyadaki yeri nedir?

*Suriye’nin İslam dünyasındaki yeri nedir?

*Suriye’nin Arap dünyasındaki yeri nedir?

*Suriye’nin Türkiye için anlamı nedir?

***

*Suriye’deki cepheleri iki ana cepheye ayırmak mümkün olsa bu tasnifin tarafları kimlerdir?

*Suriye’de kaç tane cephe var, bunları kimler temsil ediyor?

*Cephelerin tarif ve tavsifini tayin eden ana unsur nedir?

*İslam’ın ve itikadi farklılıkların cepheleri tayin etmekteki rolü nedir, ne kadar derindir?

*Kavmi hassasiyetlerin cepheleri tayin etmekteki rolü nedir, ne kadar tesirlidir?

*Ülke çıkarlarının cepheleri tayin etmekteki rolü ve tesiri ne derecededir?

*Şahıs ve gurup menfaatleri cepheleri tayin etmekte rol oynuyor mu, ne kadar etkilidir?

*Türkiye, Suriye’deki cephelerin neresindedir, ne kadar tesirlidir?

***

*Suriye’de kaç alt denge var?

*Alt (mikro) denge denklemleri, üst (makro) denge denklemlerine nasıl eklemleniyor?

*Suriye’deki üst denge denklemi nasıl oluşuyor, kimlerden meydana geliyor?

*Türkiye, Suriye’deki makro dengelerde nerede duruyor?

*Türkiye, Suriye’deki makro dengeleri kuracak kadar müdahil midir, müdahil değilse bunu yapacak gücü var mıdır?

*Türkiye mikro dengelerde ne kadar tesirlidir ve hangi mikro dengeleri kurmaktadır?

*Türkiye’nin Suriye siyaseti umumi çerçevesiyle doğru mu yoksa yanlış mıdır, hangi noktalarda doğru, hangi noktalarda yanlıştır?

***

*Rusya’nın Suriye’deki denge ve denklemlerdeki yeri nedir?

*Rusya Suriye’de ne arıyor, maksadı nedir?

*Suriye savaşının Rusya aleyhine neticelenmesinin Rusya üzerinde nasıl tesirleri olur?

*Suriye savaşı, Rusya federasyonundaki Müslüman halkları nasıl etkiler, onları Rusya’ya karşı pasif veya aktif direnişe kadar götürebilir mi?

 

*Suriye ABD için ne anlama geliyor?

*ABD neden Suriye’ye askeri müdahalede bulunmuyor?

*Suriye’deki dengeler içinde ABD’nin tesiri var mıdır, varsa ne derecededir?

 

*Suriye AB için ne anlama geliyor?

*AB Suriye’ye müdahil olabilir mi, olma niyeti var mı?

*Mültecilerin Avrupa’ya akın etmesi AB’yi nasıl etkiler, Suriye savaşına müdahale etmek zorunda bırakır mı?

*AB, mülteci meselesinden dolayı Suriye’ye müdahale etmek zorunda kalırsa, Türkiye’nin lehine bir siyaset takip edebilir mi?

 

*Suriye İran için ne anlama geliyor?

*İran’ın Suriye’deki denge ve denklemlerdeki yeri nedir?

*İran Şia’yı Suriye’de nasıl bir güç ve denge unsuru olarak kullanıyor?

*Hizbullah, İran’ın Şia yoluyla seferber ettiği bir beşinci kolu olarak değerlendirilebilir mi?

*Hizbullah’ın Suriye’deki tesiri ve gücü nedir?

 

*Suriye, Suudi Arabistan için ne anlama geliyor?

*Arabistan Suriye’ye ne kadar müdahil?

*Arabistan’ın Suriye’ye müdahale etmesinde Şia tehlikesinin tesiri ne nispettedir?

 

***

*Türkiye için Suriye’den kaynaklanan tehlikeler nelerdir?

*Suriye’den kaynaklanan tehlikeleri, müdahale dışında önlemenin tedbirleri nelerdir?

*Suriye’den kaynaklanan tehlikelerin, Suriye’ye müdahale etmeksizin önlenmesi mümkün olmayanları hangileridir?

*Türkiye Suriye’ye hangi oranda müdahale etmelidir, sıcak savaşa kadar gitmeli midir?

***

*Suriye savaşının umumi manada Türkiye için anlamı nedir?

*Suriye savaşının aleyhimize neticelenmesinin muhtemel tesirleri nelerdir?

*Suriye savaşının lehimize neticelenmesinin muhtemel tesirleri nelerdir?

*Türkiye’nin müdafaa hattı Suriye misalinde nereden başlar?

*Suriye içlerinde bir müdafaa hattı oluşturamazsak, kendi sınırlarımızda müdafaa hattı oluşturmamız mümkün müdür?

***

*Türkiye’nin mülteci siyaseti doğru mudur, neden?

*Türkiye’nin mültecileri Avrupa’ya sevk etmesi stratejik olarak doğru bir siyaset midir?

*Türkiye’nin mültecileri Avrupa’ya sevk etmesi ahlaki manada doğru bir siyaset midir?

*Mülteciler ile ilgili yapılması gerekenler nelerdir?

 

***

*SURİYE PLATFORMU’nun kurulması gerekir mi, böyle bir teşebbüs olduğunda katılır mısınız?

*Suriye Platformuna İslam dünyasındaki fikir ve ilim adamlarının katılımı gerekir mi, katılmaları sağlanabilir mi, nasıl sağlanır?

*Suriye Platformu bünyesinde sivil toplum koordinasyon merkezi kurulmalı mıdır, böyle bir teşebbüse destek verir misiniz?

*Suriye Platformu, Ümmete dönük beyanname yayınlanmalı mıdır, böyle bir teşebbüse katılır mısınız?

*Suriye Platformu, dünyaya (insanlığa) dönük bir beyanname yayınlanmalı mıdır, böyle bir teşebbüse katılır mısınız?

*Suriye Platformu bünyesinde milletlerarası bir neşriyatın çıkarılması gerekir mi, böyle bir fikrin hayat geçirilmesine destek olur musunuz?

YARDIM KURULUŞLARIYLA MÜLAKAT

 

*Suriye’ye yardım faaliyetlerine ne zaman başladınız?

*Yardım faaliyetine başladığınızdan beri yaptığınız yardımın miktarı ne kadar oldu?

*Yardımlarınızın cinsi nedir?

*Yardım çalışmalarınız Suriye içinde mi yoksa mültecilere dönük şekilde mi sürüyor, yoksa her ikisini de yürütüyor musunuz?

*Hangi bölge ve yerleşim merkezlerine yardım götürüyorsunuz?

*Yardım götürdüğünüz bölgeler kimin hakimiyetinde, size ve yardım çalışmalarınıza yaklaşımları nasıl?

*Yardım faaliyetlerinizde, Türkiye’de ve Türk sınırında karşılaştığınız zorluklar neler?

*Yardım faaliyetlerinde, Suriye sınırında ve Suriye içinde karşılaştığınız zorluklar neler?

*Yardım konvoyunuz, depolarınız, merkezleriniz, gönüllüleriniz hedef seçiliyor mu, bu hususta neler yaşadınız?

*Yardımların dağıtımında karşılaştığınız zorluklar neler?

*Yardım çalışmalarınızın emniyetini nasıl sağlıyorsunuz?

*Suriye halkı yardımlarınızı nasıl karşılıyor?

*Suriye halkı Türkiye’ye nasıl bakıyor?

***

*Gıda ve giyim gibi zaruri ihtiyaçlar dışında mesela eğitim, yayın gibi sahalarda çalışmalarınız var mı?

*Bu tür çalışmalarınız varsa neler yapıyorsunuz?

*Bu tür çalışmalarda personel sıkıntısı çekiyor musunuz?

*Özellikle mülteciler için neler yapılması gerekir, bu sahada projeleriniz var mı?

***

*Türkiye halkının Suriye’ye yardım konusundaki hassasiyeti ve alicenaplığı nasıl, sizce hassasiyet derecesi yeterli mi yoksa zayıf mı?

*Yardım toplarken Türkiye içinde çalışmalarınızı engellemeye çalışanlar oluyor mu, oluyorsa bunlar kimler?

*Türkiye halkına çağrınız var mı, varsa neler söylemek istersiniz?

***

*SURİYE PLATFORMU’nun kurulması gerekir mi, böyle bir teşebbüs olduğunda katılır mısınız?

*Suriye Platformuna İslam dünyasındaki fikir ve ilim adamlarının katılımı gerekir mi, katılmaları sağlanabilir mi, nasıl sağlanır?

*Suriye Platformu bünyesinde sivil toplum koordinasyon merkezi kurulmalı mıdır, böyle bir teşebbüse destek verir misiniz?

*Suriye Platformu, Ümmete dönük beyanname yayınlanmalı mıdır, böyle bir teşebbüse katılır mısınız?

*Suriye Platformu, dünyaya (insanlığa) dönük bir beyanname yayınlanmalı mıdır, böyle bir teşebbüse katılır mısınız?

*Suriye Platformu bünyesinde milletlerarası bir neşriyatın çıkarılması gerekir mi, böyle bir fikrin hayat geçirilmesine destek olur musunuz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s