ÖZGE SENA BİGEÇ-CAHİT TANYOL MÜLAKATI

IMG_20151130_164306(4)Şair, Yazar ve Sosyolog olan Prof. Cahit Tanyol’u evinde Ümit Meriç Hanım ve Erkan Çav Bey ile ziyaret ettik. Cumhuriyet’in, halkı dönüştürmeye çalışan devrimlerinin karanlık yüzlerine, perde arkalarına ve o dönemde hakikat uğruna mücadele eden Bediüzzaman Said Nursi’ye dair yapmış olduğum söyleşi; kimi zaman coşkuyla kimi zaman da duygusal anlarla geçti. Önemli bir Sosyolog’un ülkesine dair sızılarının yer aldığı sohbette, Türk Aydınlarının nasıl aldatıldığı da kendisinin verdiği bilgiler doğrultusunda daha da aşikar hale geldi.

1914 yılında doğan, Osmanlı’nın güzel soluklarını da varlığında yaşayan, Cumhuriyet adı altında türlü karanlık işlerin yapıldığı dönemde çocuk ve genç olan, tüm ömrünü ülkesinin meselelerine adayan ancak doğruyu görmelerine engel olacak kadar sisli bir zaman dilinde yaşayan Prof. Cahit Tanyol, bugün yapmış olduğu tanıklığıyla; Tarikat ve Şeriat kavramlarının içinin nasıl boşaltıldığını, Anadolu halkının Tarikat Şeyhleri ve Bediüzzaman Hazretleri gibi Mana Büyükleri’nden nasıl uzaklaştırılmaya çalışıldığını sistem üzerinden -derin pişmanlık- ile yorumladı:

“Risale-i Nur hakkında mahkemede rapor verdim”

Özge Sena Bigeç: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarikattan mıydı? Yolu nasıldı? Bilginiz var mı?

Cahit Tanyol: Bediüzzaman’la ilgili bilirkişi olarak çağırdılar. Bediüzzaman’ın Van’da bir yığın talebesini yakalamışlar. Yakalamış, deliğe tıkmışlar. Bir yığın da kitap gönderdiler bize mahkemede. Mahkemede değerlendirmem için bana verdiler. Daha evvel de yapılmış bu. Fakat onda, Fındıkoğlu galiba, aleyhte rapor vermiş. Ben aleyhte vermedim, “Bu dedim, mektep, kendi adı var. Onlar tarikat arıyorlar. Mektep.” dedim. Binaenaleyh; bu bakımdan BERAAT ettiler hepsi. Ondan sonra Erzurum’da bir Sosyoloji Kongresi vardı. Ben de gitmiştim (keyifle anlatıp gülüyor), orada Allah Allah, baktım, ben konuşmaya çıktığım zaman, dolmuş içerisi. Nedir bu? (daha da gülüyor) Van’dan kurtardıklarımız…. (Nur Talebeleri) Van’dan geliyorlar. Şimdi bu, bu bir CEVHER. Türk Milleti’nin cevheri, ayva değil!

Benim korktuğum şimdi Batı’nın proje ve planı artık şey oldu. Batı Türkiye hakkında yeni planlar yapsa da onu alt üst edecek şeylerden biri nüfus meselesi. 100 milyona doğru gidiyor Türkiye. Ermeni’yle oynuyordu, Ermeni fiyasko oldu, Kürt’le oynuyor şimdi. Kürtle de benim bildiğimse aslında bilmiyoruz, kehanet gösteremem. Türkiye bu kadar çürümüşlüğün içinde, bu kadar yanlış elbise giydirmenin içinde yeniden dirilir mi? Dirilirse bir tek şey var Ortadoğu’da Yahudi..

Özge Sena Bigeç: Bediüzzaman’ın Mustafa Kemal’le beraber karşılaşması var. O konu hakkında bilginiz var mı?

Cahit Tanyol: Said Nursi, Paşa’yla beraber İslamiyet için Milli Mücadele’yi propaganda ettiler. Mustafa Kemal gayet sert olduğu halde, Bediüzzaman’a dokunamadı..

Özge Sena Bigeç: Dokunamadı, başaramadı. Bir de Bediüzzaman; “Yolumuz tarikat değildir biz hakikatı haykırıyoruz” manasında sözü var, o sözünü bilir misiniz? Tarikat üzerinden vurmak isteyenlere de bu cevapları verir.

Cahit Tanyol: Birçok Nurcu arkadaşlarım vardır benim. En çok yumuşak olduğum Nurculardı.

Özge Sena Bigeç: Risale-i Nur? Yeni Asya?

“100 yaşına geldikten sonra hidayete erdim!”

Cahit Tanyol: Evet, Yeni Asya. 100 yaşına geldikten sonra hidayete erdim! (Tebessüm ettirir bizi. Devam eder) Öyle.. öyle..
Bediüzzaman hakkında da dedim ben; “Bu tarikat değil, mekteptir” Beraat ettiler. Çok önemli bişey… Benim Erzurum’a geleceğimi, kongre olacağını nasıl duymuşlar, ne etmişler, Ya Rabbi, hep elimi öpüyorlar.. (Yüz mimiklerindeki sevinçle de Bediüzzaman’ın talebelerinin bu hüsn-i halinden ziyadesiyle memnun olduğunu gösteriyor)

Özge Sena Bigeç: Risale-i Nurların hepsini okuyabildiniz mi?

Cahit Tanyol: Okumaz olur muyum, onun hakkında rapor verdim.

Özge Sena Bigeç: Bediüzzaman’ın şu manada bir sözü var. “Onlar diyor, bize kötülük ettiklerini zannediyorlar ama, Risale-i Nur’u tetkik için her yere göndererek umumi hizmete katkıda bulundular.”

Cahit Tanyol: Türkiye’nin kurtuluş yolu Nurcular. (Risale-i Nur) Tek kurtuluş. Çünkü neden? Karşısındaki düşman Hristiyan ve şu anda Hristiyan Vatikan, Papa tuttu, Ermenilere hak verdi. Ne işi var bunun? Demek ki büyük bir şey var. Batı da korkuyor. Şimdi Müslüman Cennet’e gidiyor. Tarikat dediğim şey de bu.. Türk Milleti bir şeye susamış..

Özge Sena Bigeç: Nurcular derken, Risale-i Nur’dan mı bahsediyorsunuz, yoksa hepsi mi?

Cahit Tanyol: Doğrudan doğruya Türk Milleti’nin yapısına uygun olan..

Özge Sena Bigeç: Hakikatler bütünlüğü..

“Tomar-ı Turuk-ı ‘Aliyye”

Cahit Tanyol: Evet, şubeleriyle.. Çünkü İslam Ülkeleri içinde, çeşitli tarikatların en çok olduğu şey Tomar-ı Turuk-ı ‘Aliyye diye bir kitap var. Tomar-ı Turuk-ı ‘Aliyye’de kaç yüz tane tarikat var. Demek ki yani İslamiyet’te “Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım” der gibi, yalnızca namaz kılıp oruç tutmak yok. İnanmak istiyor, bir şeye inanmak istiyor. Ve şu anda da bilmiyorum ama, ben şeyden korkuyorum, bu Batı’dan. Erdoğan çok tehlikede. Çünkü çok atak yapıyor. Söylediklerinin hepsine iştirak ediyorum ben. Son söylediklerinin hepsine. İştirak ediyorum. Doğru şeyi biliyor. Erdoğan çok kültürlü. Oraya geçenlerin hepsinden kültürlü. Kim bu Fethullah? Tanımıyoruz..  Said-i Nursi ise tarikatların içinde en şeyi…

Özge Sena Bigeç: Zirvesi…

Cahit Tanyol: Zirve, zirve… Evet!

Özge Sena Bigeç: Hatta tarikat değiliz der. Bizimki tarikat değil, Hakikattır der.

Cahit Tanyol: (Cevap hoşuna gider, güler)

Özge Sena Bigeç: Hocam Batı’nın tehlikesi nedir?

Cahit Tanyol: Batı tarikattan korkuyor. Batı İslamiyet’ten korkuyor. İslamiyet’in de sonuncusu tarikatlar. Biz talebeyken Ankara’da Atatürk hakkında bir şey duymuştuk. Adamlarıyla beraber çıkmış köylere. Ankara’nın fakir köyleri. Bir köye varmışlar. Camiye gitmişler. İmamla konuşuyor Atatürk. İmam da o etrafındaki adamların dediğini söylüyorum, İmam, Atatürk’ün hoşuna gitmeyecek şeyler söylüyor. Adamlar korkmuşlar. Sonra kalkmış İmam’a Allahaısmarladık demişler. Sormuşlar Paşam bu adam ne diyor? Bırak demiş, bu adam da beni öyle tanısın… Mustafa Kemal’i Mustafa Kemal yapan, adamın sadece kılıcıyla ayakta duramayacağının en güzel örneği.

Biz talebeydik Öğretmen Okulu’nda. Söylerlerdi, kim kalkacak oruca? Adlarını yazsın.. Biz de adımızı yazarız, veririz. Yoktu böyle bir şey.. (Dönüşüme hayıflanır) Nasıl oldu, bilmiyorum…

Yani bu, şey var, yanlışlık Atatürk’ün, yanlışlığı orada. Tarikatı karşısına alması! Yanlış… Çünkü tarikatı karşısına alması demek, Türk Milleti’ini karşısına alması demektir.

Özge Sena Bigeç: Harfleri değiştirmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Cahit Tanyol: Ben olsaydım, ayn, gayn onları da bırakırdım..

Özge Sena Bigeç:  Kültürümüzü okuyamaz, tanıyamaz hale geldik. Hatta Bediüzzaman Risale-i Nur’da çok üzülüyor. Harflerimiz ve Osmanlı vefat etti diyor.

Cahit Tanyol: İtirazlar, Yahya Kemal de dahil, hepsinin itirazı kültürümüz doğrultusunda..

“Avrupa marşıyla gömülmesin cenazelerimiz..”

Özge Sena Bigeç: Yani Mustafa Kemal bir Kültür Katliamı mı yapmak istedi Hocam? Medreseler kapandı, tekkeler zaviyeler kapandı, kıyafetler değişti, harflerin de kıyafeti değişti.

Cahit Tanyol: Benim Kendine Dönüş isimli bir yazım var. Yeni Sabah’ta çıkmıştı. O bütün İslamcılar tarafından çok tutulur. O da şimdi kitap olacak. Şeyi anlatıyorum, ilk okula gittiğimiz zaman, bugün gibi hatırlıyorum. Akşam ezanı okundu, camide ışıklar var. Hafız Kur’an okuyor. Namazı kıldık falan. Namazda Kur’an okunurken eğdiğim kafamı, kaldırdığım zaman ağlayarak kaldırırdım. (Gözleri dolarak anlatır.) Acayip bişey..

Özge Sena Bigeç: Kaç yılıydı yazdığınızda bu yazıyı?

Cahit Tanyol: İki yazıdır o.

Erkan Çav: 53-54 yılında.

Cahit Tanyol: (Erkan Çav’a dönerek) Sen hatırlamadın mı o yazıyı?

Erkan Çav: Hatırladım, hatırladım.. “Avrupa marşıyla gömülmesin cenazelerimiz..” diyorsunuz.

Cahit Tanyol: Dünyada bütün insanlar ölür. Ölü üzerine olan bütün şeyler duadır, namazdır. Ölür, namaz kılarsın. Sen hiçbir gavurun Chopin marşıyla gömüldüğünü düşünebilir misin?! E.. biz de hala öyle… Hala askerler falan, resmi olanlar onu yapıyor..

Özge Sena Bigeç: Bediüzzaman’ın gazete okumadığını bilyor musunuz?

Cahit Tanyol: Evet.

Özge Sena Bigeç: Medyayı takip etmiyor. Medyanın zehir olduğunu daha o zamanlardan görüyor. Talebelerini de sürekli gazete okumaktan, medyanın tuzaklarından uzak tutuyor. Fakat Demokrat Partisi’ne seçim noktasında destek olmak için çağrıda bulunuyor.

“Türkiye’nin bütün meseleleri Bediüzzaman’da çözülüverir.”

Cahit Tanyol: Bediüzzaman Meselesi; üzerinde düşünülecek tek meseledir! Türkiye’nin bütün meseleleri Bediüzzaman’da çözülüverir. Fikir olarak değil HAKİKİ olarak. Kimler nerede yanlışlık yaptı? Biz, hepimiz….

Özge Sena Bigeç: Türkiye’deki devrimleri hazırlayan etmenler nelerdir? Osmanlı’nın son dönemleri, İngiliz bağlantısı..

Cahit Tanyol: Tarihin en önemli imparatorluklarından biridir Osmanlı İmparatorluğu. Hiçbir hastalığı yoktu, hasta olan toplumun kendisiydi. Yani bağırta bağırta Osmanlı’yı yıktı. Devrimlerin içinde öyleleri var ki korkunç. Birisi; İstanbul, devlet başkenti olmaktan çıkarıldı. Çünkü büyük savaşların hepsinde, savaşlar biter, herkes kendi sınırlarına çekilir. Bu sınırların şeyi de devlet başkanlarıdır. Kimse devlet başkanını işgal etmeden sınıra giremez. Yalnız Mustafa Kemal’in bir korkusu var. Dedi, bu adamlar, bu Hristiyan dünyası bizi bu Anadolu’da tutturmazlar. Ben de şirin görünürüm onlara dedi.

Özge Sena Bigeç: Neyle başladı devrimler? O zemin nasıl oluştu?

Cahit Tanyol: Harfin sadeleşmesiyle.

Özge Sena Bigeç: Onu hazırlayanlar kimlerdi?

Cahit Tanyol: Onu hazırlayanlar; Tanzimat’tan itibaren İbrahim Şinasiler, Namık Kemaller.. Ama bunların bir tek şeyi var. Tek gözlüklü. İkili göremiyorlar. Bunların hepsi Batı tarafından şey edilmiş. Yani aslında şeye bakacaksın. Bu devrimin arkasında yabancı parmağı varsa….

Özge Sena Bigeç: Yabancı kimin parmağı var?

Cahit Tanyol: Fransızların var. İngilizlerin var. İngilizlerinki aslında, hukukidir. İslamiyetle alakası yok İngilizlerin. Benim seninle bir gelirim var diyor. İngilizler Mustafa Kemal’le anlaştılar. Yüzde yüz. Fakat vesikası yok.

Özge Sena Bigeç: Belge var, 100. Yılda belge açıklanacak deniliyor. 2023 yılı sanırım.. Bilginiz var mı? Mustafa Kemal’le İngilizlerin yapmış olduğu belge.

Cahit Tanyol: Ben Londra’da 1912 ile 24 arasındaki gizli vesikaları araştırdım. Memur gitti, biraz sonra geldi. Dedi ki; maalesef yayınlanmamış. Ben eminim şu anda da kapalıdır.

Erkan Çav: Vermezler orijinal belgeleri..

Cahit Tanyol: Asla!

Erkan Çav: Ermeni Meselesi’nde de öyle.. Silah satışlarını açıklamıyorlar.

Cahit Tanyol: Amaç Türkiye’yi Anadolu’dan tasfiye.. Anadolu’da Türk Devleti’nin olmasını batı istemiyor. Neden? Osmanlı İmparatorluğu süper devletti. Kendi kendine hakim olan bir şeydi. Üzerinde durulması gereken en büyük meseleden birisi; Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu başka imparatorluklara benzemiyor. İmparatorlukların hepsine baktım. Hiçbirisi Osmanlı’ya benzemiyor. Çok müthiş bir şey!

Özge Sena Bigeç: Bundan sonrası için ne yapmak gerekir?

“Bizi yanlış bir elbisenin içinde oturtmuşlar”

Cahit Tanyol: Allah’a dua etmek…. Bizi yanlış bir elbisenin içinde oturtmuşlar. Ben bu yanlış elbiseyi bu yaştan sonra öğrendim. Düşünsene felsefeci ve sosyoloğum. Bütün ömrüm de Türkiye’nin sorunları üzerinde düşünme ile geçti. O, çocukluğumun getirmiş olduğu altın devir. O yumuşak devir. (Hayıflanır…)

Özge Sena Bigeç: Bediüzzaman’ın bir sözü var: “Eyvah, diyor, Aldandık!” Bana o sözünü hatırlattınız..

Cahit Tanyol: (Bediüzzaman’ın ülkeye etmiş olduğu bütünleştirici hizmetini takdir ederek) Bediüzzaman’ın (neredeyse) Kürt müritleri yok. Türk hepsi.

Özge Sena Bigeç: Kürtler ve Türkler arasında, İslam Medeniyeti noktasında müthiş bir köprü Bediüzzaman. Çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Sohbetimiz çok keyifliydi. Daha nice bilgilere inşallah..

Cahit Tanyol: İnşaallah.. İnşaallah..

2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s